Aktualności

SKwP O/O Olsztyn w Bazie Usług Rozwojowych

2017.05.16

Szanowni Państwo, informujemy, że SKwP O/O Olsztyn znajduje się w bazie usług rozwojowych (BUR), dzięki czemu mogą Państwo uzyskać dofinansowanie z funduszy unijnych oferowanych przez podmioty dysponujące nimi, np. Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka"

Wizyta amerykańskich studentów

W siedzibie Zarządu Głównego SKwP, 16 maja 2018 r., odbyło się spotkanie władz Stowarzyszenia z dwudziestoosobową grupą studentów Wyższej Szkoły Biznesu im. Jamesa Haslama Uniwersytetu w Tennessee w Stanach Zjednoczonych. Studentom ostatniego roku na kierunkach rachunkowość, podatki i rewizja podatkowa towarzyszyły wykładowczynie: Izabela M. Vandeest oraz Dana M. Parks.

więcej »

Składanie sprawozdań finansowych do KRS

zgodnie z ustawą z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (DzU 2018 poz. 398) od 15 marca 2018 r. ulega zmianie sposób składania sprawozdań finansowych do KRS.

więcej »

Dochowanie należytej staranności w VAT

W Ministerstwie Finansów, 25 kwietnia 2018 r., na spotkaniu kończącym etap konsultacji podatkowych, prowadzonych ze stroną społeczną, przedstawiono dokument „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych" (Metodyka). Zawiera on wskazówki pomocne urzędnikom skarbowym w ocenie dochowania należytej staranności w VAT przez przedsiębiorców. W spotkaniu uczestniczyli: minister finansów prof. Teresa Czerwińska, wiceminister finansów, szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) Marian Banaś, wiceminister finansów Paweł Gruza oraz przedstawiciele przedsiębiorców, którzy brali udział w konsultacjach. „Metodyka" została skierowana do KAS, ale jest to również informacja dla przedsiębiorców, czym w ocenie należytej staranności kierują się urzędnicy.

więcej »

POSZUKIWANY ADMINISTRATOR SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

Biuro Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z siedzibą w Warszawie poszukuje osoby na samodzielne stanowisko Administratora Systemu Informatycznego.

więcej »

Zgłaszanie uwag do projektu KSR

Komitet Standardów Rachunkowości przekazał do publicznej dyskusji projekt Stanowiska KSR w sprawie „ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych jednostek samorządu terytorialnego”. Zapraszamy do zapoznania się z projektem i zgłaszania uwag w terminie do 15 czerwca 2018 r. na adres sekretarz.ksr@mf.gov.pl

więcej »

Od kiedy możliwa blokada konta

Kolejnym etapem uszczelniania systemu VAT, po JPK i split payment, to automatyczne namierzanie transakcji, które mogą stanowić proceder wyłudzania podatku. O tym m.in. co to jest STIR, jak działa, kiedy Szef KAS może zażądać blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego, pisze na kolumnie SKwP w "Rzeczpospolitej" Agata Paul.

więcej »

Polecamy