Cele

Oddział realizuje cele Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Do celów tych należy m.in.:

- obrona praw, godności i interesów członków;
- krzewienie poczucia godności i wspólnoty zawodowej;
- popularyzowanie pozycji i znaczenia zawodu księgowego i finansisty;
- troska o nienaganny poziom etyczny i zawodowy członków;
- współpraca z organami państwowymi i samorządu terytorialnego oraz organizacjami gospodarczymi w zakresie organizacji i prowadzenia rachunkowości oraz rewizji i kontroli gospodarczej;
- współdziałanie z międzynarodowymi organizacjami w zakresie wymiany doświadczeń integracji międzynarodowej.

Polecamy

    • Świat Księgowych