Historia

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce powstało w 1907 roku z inicjatywy polskich buchalterów. Jest organizacją o 110-letniej tradycji, grupującą ponad 40 tysięcy przedstawicieli zawodu księgowego i finansisty, realizującą swoje cele m. in. poprzez prowadzenie szeroko zakrojonej działalności szkoleniowej we współpracy z organizacjami zagranicznymi o zbliżonym profilu działalności.

Polecamy