Deklaracje członkowskie

 • Rodzaje członkostwa:

  • Członek zwyczajny - obywatel polski, mający nieposzlakowaną opinię i pełną zdolność do czynności prawnych, wykonujący zawód księgowego lub inny pokrewny związany z rachunkowością. Do grona członków zaliczeni mogą być również: studenci, uczniowie kierunków finanse i rachunkowość oraz dziedzin pokrewnych.

  • Członek wspierający - osoba prawna, lub inna jednostka niemająca osobowości prawnej, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje poparcie finansowe dla Stowarzyszenia i zostanie przyjęta do Stowarzyszenia, na podstawie złożonej przez nią pisemnej deklaracji.

 • Przywileje członków:

  • Możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji w sprawach natury rachunkowej, podatkowej, rozliczeń z budżetem lub kadr.

  • Bezpłatne odczyty w Klubie Księgowego na tematy związane z: rachunkowością, podatkami, rozliczeniami z budżetem lub kadrami.

 • Jak zostać członkiem Stowarzyszenia Księgowych?

  Aby zostać członkiem Stowarzyszenia należy wypełnić deklarację członkowską, odpowiednią do rodzaju członkostwa. Wypełnioną i podpisaną należy przesłać na adres Stowarzyszenia. Należy również uiścić wpisowe w wysokości 10 zł oraz roczną składkę członkowską, która wynosi odpowiednio - dla członków zwyczajnych - 50 zł; dla członków wspierających - 200 zł.Warning: copy(system/portlets/app/templates/.tpl) [function.copy]: failed to open stream: No such file or directory in /www/skwp.pl/html/engine/template/compiler.class.php on line 93

Warning: Smarty error: unable to read resource: "portlets/app/templates/.tpl" in /www/skwp.pl/html/lib/smarty/Smarty.class.php on line 1115

Polecamy

  • Świat Księgowych