Kontakt

www.skwp.olsztyn.pl

 
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Oddział Okręgowy w Olsztynie
ul. Kajki 10/12; 10-547 Olsztyn
tel./fax (089) 527-90-50, 527-90-60
NIP: 526-030-79-56
Konto bankowe: PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902
email: biuro@olsztyn.skwp.pl
 

Polecamy