search Działamy dla księgowych od 1907

9 maja 2023 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy wprowadzającej obowiązkowy KSeF od dnia 1 lipca 2024 r. Na razie projekt nie jest jednak dostępny ani na stronie Rządowego Centrum Legislacji, ani na stronie Sejmu.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że nie wprowadzono istotnych zmian w stosunku do projektu z marca br.

Po analizie projektu będziemy prezentować wyjaśnienia i uwagi dotyczące planowanych zmian. Już obecnie można jednak stwierdzić, że przepisy są skomplikowane i nie zawsze jednoznaczne.

Należy mieć nadzieję, że przepisy zostaną dopracowane w trakcie dalszych prac legislacyjnych, a podatnicy będą mieli odpowiednio dużo czasu na zapoznanie się z nimi oraz na właściwe przygotowanie organizacyjne i techniczne.

Leszek Lewandowicz
doradca podatkowy, sekretarz ZG SKwP

11.05.2023 r.

Pozostałe aktualności

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

kom. 518 694 495
kom. 518 694 427

biuro@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902