Szanowni Państwo,

Informujemy, że na postawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 03 czerwca 2020 r., w związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem COVID-19, Oddział Okręgowy w Olsztynie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

do dnia 28 czerwca 2020 r. (z możliwością przedłużenia)

zawiesza zajęcia stacjonarne dydaktyczne w placówkach kształcenia ustawicznego

oraz

zawiesza stacjonarną działalność odczytową i konsultacyjną realizowaną na rzecz członków Stowarzyszenia, a także wszelkie spotkania klubowe i inne organizowane przez jednostki organizacyjne Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu SKwP.

Podstawa prawna decyzji:

    • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Z poważaniem

Elżbieta Duszczak

Dyrektor Biura Zarządu Oddziału Okręgowego w Olsztynie

Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

 

W związku z powyższym prosimy o komunikowanie się we wszystkich sprawach za pomocą poczty elektronicznej: biuro@olsztyn.skwp.pl

lub telefonicznie pod nr tel.: 517-358-268

 

Pozostałe aktualności

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

kom. 518 694 495
kom. 518 694 427

biuro@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902