W dniu 15 marca 2022r. w siedzibie Koła Członkowskiego Księgowych w Elblągu SKwP- odbyło się spotkanie uczniów klasy IV Liceum Ekonomicznego z Elbląga z przedstawicielami Stowarzyszenia: Dyrektor SKwP O/Olsztyn - Marzeną Kodzik oraz wieloletnim wykładowcą
a zarazem nauczycielem rachunkowości w/w liceum - Iwoną Osmańską. Temat przewodni spotkania: „Ścieżka kariery zawodowej. Etyka
w zawodzie”.
Z uwagi na obchody 115-lecia działalności Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, spotkanie nawiązywało również do jubileuszu. Uczniowie dowiedzieli się o podstawowych formach działalności szkoleniowej i statutowej Stowarzyszenia. Omówiono również ścieżkę certyfikacji zawodowej przygotowanej w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Uczestnicy spotkania wyrazili zainteresowanie możliwościami podniesienia własnych kwalifikacji oraz wyboru kierunku kształcenia, z jakimi zostali zapoznani. Każdy uczeń otrzymał drobny upominek. Spotkanie przebiegło w miłej
i przyjaznej atmosferze z perspektywą dalszych wspólnych przedsięwzięć.

Galeria

Pozostałe aktualności

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

kom. 518 694 495
kom. 518 694 427

biuro@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902