Miasto:
Olsztyn Elbląg
Typ:
szkolenie online
Tryb:
szkolenie online
Opłata:
160,- zł od osoby
Terminy

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest praktyczne przedstawienie licznych zmian wprowadzonych w szczególności w przepisach VAT, ale także podatkach dochodowych (PIT, CIT) od 1 lipca 2020 r.

PROGRAM:

Nowa Matryca Stawek VAT (w tym m.in. najważniejsze założenia Matrycy, Wiążąca Informacja Stawkowa i jej znaczenie),
Zmiana warunków stosowania stawki VAT 0% do WDT,
Zmiany w VAT dot. importu towarów,
Nowe regulacje dot. Mechanizmu Podzielonej Płatności i białej listy.
Inne zmiany (przesunięcie terminów dot. JPK_VAT7M i 7K i kas fiskalnych on-line, określone zmiany w podatkach dochodowych (np. w zakresie stosowania PKWiU 2015, obowiązków organów rentowych, ulgi na złe długi).

ORGANIZACJA:

Szkolenie odbędzie się w czwartek 17.09.2020 r. od godz. 16.00 do godz. 19.15

Szkolenie jest organizowane poprzez platformę ClickMeeting, do której link zostanie Państwu przesłany na podany przy zgłoszeniu adres mailowy w dniu szkolenia.

Szkolenie organizowane wspólnie z Polską Izbą Biegłych Rewidentów.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku i dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).

HARMONOGRAM:
15:45 - 16:00 logowanie uczestników
16:00 - 17:30 wykład
17:30 - 17:45 przerwa
17:45 - 19:15 wykład

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ:

materiały szkoleniowe
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Należność prosimy kierować na nasze konto w PKO BP S.A. O/Olsztyn nr 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

DODATKOWE INFORMACJE:

Mikołaj Hajduk – doradca podatkowy, praktyk, wieloletni wykładowca, prelegent SKwP O/Gdańsk.

 

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

tel. 89 527 90 50
tel. 89 527 90 60
kom. 517-358-268

biuro@olsztyn.skwp.pl
szkolenia@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902