Miasto:
Olsztyn
Typ:
szkolenie online
Tryb:
szkolenie online
Opłata:
240,- zł od osoby
Terminy

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym, z dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).

Organizacja

Czas trwania szkolenia wynosi 6 godzin lekcyjnych.

Rozpoczęcie: godzina 09.00 

Prowadzący:

Robert Nowak - Doradca Podatkowy, wykładowca w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług

W ramach szkolenia zapewniamy:

  • autorskie materiały szkoleniowe,
  • zaświadczenie o ukończeniu.

Należność prosimy kierować na nasze konto w PKO BP S.A. O/Olsztyn nr 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

Program

1. „Ulga na złe długi”

a. Prawo do korekty podstawy opodatkowania dla podatników (wierzycieli) oczekujących na płatność,
b. Nowe obowiązki dłużników zwlekających z uregulowaniem zapłaty,
c. Jakie należności i zobowiązania wchodzą w zakres nowych przepisów?,
d. Warunki, w tym ograniczenia stosowania nowych regulacji,
e. przepisy przejściowe

2. „Biała lista podatników VAT”

a. skutki dokonania przelewu na niewłaściwy rachunek bankowy (koszty i przychody podatkowe),
b. status podatkowy podatników wykazanych na białej liście,
c. rodzaje rachunków bankowych prowadzonych przez podatników, w tym tzw. rachunki wirtualne, cesyjne, powiernicze,
d. jak można uniknąć negatywnych skutków podatkowych, gdy przelew trafił na rachunek niewykazany na białej liście,
e. przepisy przejściowe.

3. Mechanizm podzielonej płatności (MPP).

a. Skutki rozliczenia płatności z naruszeniem mechanizmu podzielonej płatności (koszty uzyskania przychodów)
b. Kiedy powstaje obowiązek oznaczenia faktury vat wyrazami „mechanizm podzielonej płatności”
c. Formy rozliczenia płatności, a dotrzymanie obowiązku stosowania mechanizmu MPP (np. płatność kartą kredytową, przelewem z rachunku ROR, potrącenie wzajemnych należności),
d. Przepisy przejściowe

4. Zyski zatrzymane w spółce.

a. Korzyść podatkowa dedykowana spółkom, finansującym działalność z własnych środków finansowych,
b. Co oznacza wniesienie dopłat oraz zatrzymanie przez wspólników zysku w spółce ( w tym zyski zatrzymanego w 2019 r.)?
c. w jakiej wysokości i kiedy można obciążyć koszty podatkowe, a kiedy należy rozpoznać przychód?
d. Wątpliwości związane z okresowym zakazem wypłaty dywidendy.

5. „Mały podatnik”, a prawo do stosowania 9% stawki podatku

a. zmiana definicji małego podatnika,
b. jaki limit wysokości i jakie przychody mają wpływ na prawo do stosowania obniżonej stawki podatku?,
c. w jakiej sytuacji i kiedy podatnik traci prawo do stosowania 9% stawki podatku?

6. Podatek u źródła (WHT).

a. Głębokie zmiany w rozliczaniu podatku u źródła (WHT) przez płatników dokonujących określonych wypłat na rzecz podmiotów zagranicznych ( np. dywidendy, odsetki, należności licencyjne, usługi doradcze, reklamowe),
b. Analiza porównawcza (stare i nowe przepisy),
c. Zachowanie należytej staranności, jako podstawowy warunek stosowania preferencyjnego opodatkowania dochodów nierezydentów,
d. Pojęcie „rzeczywistego właściciela” należności oraz prowadzenia „rzeczywistej działalności gospodarczej”,
e. Kiedy powstanie obowiązek stosowania krajowych (wyższych) stawek podatku,
f. Procedura zwrotu podatku przez organ podatkowy,
g. W jakim przypadku można stosować stare, czyli łagodniejsze zasady opodatkowania nierezydentów (np. uzyskanie opinii o stosowaniu zwolnienia od podatku).

 

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

tel. 89 527 90 50
tel. 89 527 90 60
kom. 517-358-268

biuro@olsztyn.skwp.pl
szkolenia@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902