Miasto:
Olsztyn
Typ:
szkolenie online
Tryb:
szkolenie online
Opłata:
240,- zł od osoby
Terminy

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym, z dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).

Organizacja

Czas trwania szkolenia wynosi 6 godzin lekcyjnych.

Rozpoczęcie: godzina 09.00 

W ramach szkolenia zapewniamy:

  • materiały szkoleniowe,
  • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

Należność prosimy kierować na nasze konto w PKO BP S.A. O/Olsztyn nr 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

 

Prowadzący: Filip Stradomski - Ukończył Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Obecnie doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego i Prawa Administracyjnego Gospodarczego w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe, które zdobywał w wiodących kancelariach prawnych oraz spółkach doradztwa podatkowego w Warszawie. Na co dzień zajmuje się doradztwem w zakresie stosowania przepisów MDR oraz AML. Jest autorem publikacji prawno-podatkowych. Posiada doświadczenie jako wykładowca.

 

Program szkolenia:

1. Podatek u źródła – zagadnienia wybrane.

a. Podatek u źródła na gruncie konwencji modelowej OECD oraz na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
b. Przepisy polskie – podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) oraz podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – stan prawny do dnia 31 grudnia 2018 r.

2. Podstawowe pojęcia związane z podatkiem u źródła.

3. Podstawowe zasady opodatkowania podatkiem u źródła:
e) należności licencyjnych,
f) odsetek,
g) dywidend.
h) pracy najemnej
i) zarządu oraz rady nadzorczej.
j) zysków kapitałowych.
k) nieruchomości.

4. Usługi niematerialne a zyski z przedsiębiorstwa.

5. Mechanizmy poboru podatku.

6. Stawka zredukowana albo zwolnienie na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

7. Zwolnienie na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowy od osób prawnych.

8. Problematyka dotycząca certyfikatów rezydencji.

9. Obowiązki informacyjne.

10. Podatek u źródła a możliwość postawienia zarzutu obejścia prawa.

 

 

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

tel. 89 527 90 50
tel. 89 527 90 60
kom. 517-358-268

biuro@olsztyn.skwp.pl
szkolenia@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902