Miasto:
Elbląg Olsztyn
Typ:
szkolenie online
Tryb:
szkolenie online
Opłata:
160,- zł od osoby

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym, z dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).

Organizacja

Czas trwania szkolenia wynosi 4 godziny lekcyjne.

Rozpoczęcie: godzina 11.00 

Prowadzący:

Kalina Kaczmarek  – ekspert prawa pracy z 19 letnim doświadczeniem; prowadzi działalność konsultingowo – szkoleniową w zakresie „twardego HR”. W latach 2001-2018  pracownik Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku,  na stanowiskach inspektora pracy a następnie starszego inspektora pracy. Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi oraz realizująca szkolenia zamknięte dla potrzeb konkretnego odbiorcy; specjalizuje się w problematyce prawnej ochronie pracy, doradca i stały współpracownik wielu przedsiębiorstw i instytucji. Wieloletni wykładowca na studiach magisterskich.

W ramach szkolenia zapewniamy:

  • autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
  • zaświadczenie o ukończeniu.

Należność prosimy kierować na nasze konto w PKO BP S.A. O/Olsztyn nr 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

PROGRAM

1.Najważniejsze założenia wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych
 rola jaką mają spełnić
 inne formy oszczędzania na emeryturę
 zasady tworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych

2. Adresaci Pracowniczych Planów Kapitałowych
 obligatoryjne członkostwo na start
 kto, kiedy i jak musi się zapisać

3. Ogólne zasady Pracowniczych Planów kapitałowych

4.Charakterystyka Umowy o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych

5. Obowiązki pracodawcy – Pracownicze Plany Kapitałowe
 wpłaty dokonywane w ramach PPK
 czym kierować się wybierając usługodawcę
 obowiązki informacyjne i administracyjne pracodawcy
 rola pracowników w tworzeniu PPK

6. Koszty zarządzania PPK

7. Nadzór nad funkcjonowaniem PPK

8. Pracownik w PPK
 kto, kiedy i jak musi/może się zapisać
 wystąpienie z PPK i co dalej
 co się dzieje z PPK w przypadku zmiany pracodawcy
 podział środków w przypadku rozwodu, śmierci uczestnika
 kiedy i jak można dysponować środkami PPK przed 60 rokiem życia po przekroczeniu 60 roku życia

9. Rozporządzanie środkami z PPK przez Uczestnika
 rodzaj wpłat
 zachęty do inwestowania od Państwa
 nadzór nad funkcjonowaniem PPK

10. Przepisy karne

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

tel. 89 527 90 50
tel. 89 527 90 60
kom. 517-358-268

biuro@olsztyn.skwp.pl
szkolenia@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902