Miasto:
Elbląg Olsztyn
Typ:
szkolenie online
Tryb:
szkolenie online
Opłata:
320,- zł od osoby

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu zarówno w ujęciu krajowym jak i międzynarodowym. Dodatkowo, zostaną omówione nowe ryzyka  i wyzwania z obszaru AML/CFT powodowane epidemią COVID-19 oraz nadchodzące zmiany legislacyjne w sposobie walki z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu.

 

UZASADNIENIE:

Od 1 marca 2018 roku obowiązują przepisy Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Podmioty zidentyfikowane, jako instytucje obowiązane oprócz wypełniania obowiązujących przepisów, dążą do zarządzania ryzykiem AML/CFT poprzez identyfikacji nowych zagrożeń. Warunki gospodarcze w trakcie epidemii oraz „lockdown” dla gospodarki powodują wystąpienie nowych zjawisk dotychczas nieznanych, co wymaga z kolei aktualizacji wiedzy i poznania stosowanych praktyk.

Udział w szkoleniu wypełnia wymagania Art. 52 Ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie udziału w programach szkoleniowych.

 

ADRESACI SZKOLENIA: 

Szkolenie skierowane jest przede wszystkich do tych pracowników, którzy zgodnie z wymaganiami Ustawy zostali wyznaczeni, jako osoby odpowiedzialne za zapewnienie zgodności działalności instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a zgodnie z Art. 52  powinny wziąć udział w programach szkoleniowych dotyczących realizacji wymagań prawnych.

 

METODY SZKOLENIOWE:

Wykład połączony z analizą przypadków (proponowanych przez trenera i zgłaszanych przez uczestników), dyskusja moderowana.

 

PROGRAM:

 1. Podstawowe pojęcia i przepisy ogólne.
 2. Budowa system zwalczania zjawisk prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w Polsce i świecie.
 3. Instytucje obowiązane i ich obowiązki.
 4. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
 5. Analiza kontrahenta – listy sankcyjne, baza PEP.
 6. Kontrola instytucji obowiązanych, kary administracyjne, przepisy karne.
 7. Scenariusze nadużyciowe i typologia transakcji podejrzanych.
 8. Nowe ryzyka i wyzwania generowane przez COVID – 19 (nowe ryzyka i schematy nadużyciowe).
 9. Kim jest Money Laundering Reporting Officer ?
 10. Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu –  omówienie najistotniejszych zmian.

 

ORGANIZACJA:

Szkolenie odbędzie się w dniach: 28 i 30.07.2020 w godzinach od 1630 do 1930.

Szkolenie jest organizowane poprzez platformę ClickMeeting, do której link zostanie Państwu przesłany na podany przy zgłoszeniu adres mailowy w dniu szkolenia.

Uczestnicy otrzymają:

 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Prowadzący – Robert Rzepiński audytor śledczy z wieloletnim doświadczeniem pracy w grupach kapitałowych, wykładowca i trener z zakresu etyki i przeciwdziałania nadużyciom.

 

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

tel. 89 527 90 50
tel. 89 527 90 60
kom. 517-358-268

biuro@olsztyn.skwp.pl
szkolenia@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902