Miasto:
Olsztyn
Typ:
szkolenie online
Tryb:
szkolenie online
Opłata:
240,- zł od osoby
Terminy

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym, z dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).

Organizacja

godzina: 9.00 do 14.00

Prowadzący:

Adwokat, Doradca Podatkowy Hubert Grzyb - specjalista w zakresie podatków, w tym podatku od towarów i usług oraz zasad fakturowania, wykładowca, autor publikacji.

W ramach szkolenia zapewniamy:

  • autorskie materiały szkoleniowe,
  • zaświadczenie o ukończeniu.

Należność prosimy kierować na nasze konto w PKO BP S.A. O/Olsztyn nr 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

Program

1. Zmiany w zakresie wewnątrzwspólnotowej dostawy (WDT).
a) Zaostrzenie przepisów dotyczących numeru VAT UE i identyfikacji nabywcy dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych.
b) Prawidłowa informacja podsumowująca VAT UE jako warunek stawki 0%.
c) Nowe, unijne zasady dokumentowania wywozu towarów.
d) Korzyści ze stosowania nowej regulacji.
e) Relacja przepisów unijnych do przepisów krajowych.
f) Przepisy przejściowe.

2. Zmiany w zakresie przemieszczeń towarów do magazynów konsygnacyjnych.
a) Przemieszczenie towarów własnych jako odmiana wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
b) Wyłączenia z obowiązku rozpoznania WDT towarów własnych.
c) Dostawy do magazynu konsygnacyjnego. Korzyści ze stosowania uproszczenia.
d) Nowa procedura WDT call-off stock – 1 stycznia 2020 r.
e) Warunki formalne dotyczące współpracy z unijnym odbiorcą.
f) Obowiązek prowadzenia ewidencji.
g) Informacja podsumowująca dla przemieszczeń I zmian w ewidencji.
h) Zmiana nabywcy w trakcie przechowywania.

3. Transakcje łańcuchowe.
a) Pojęcie transakcji łańcuchowych.
b) Elementy stanu faktycznego istotne dla skutków podatkowych.
c) Organizator transportu.
d) Dostawa ruchoma i dostawa nieruchoma (nieruchome).
e) Skutki podatkowe w zależności od roli w łańcuchu (pierwszy dostawca, pośrednik, odbiorca).
f) Zmiany w transakcjach łańcuchowych od 1 stycznia 2020 r.

4. Zmiany w imporcie towarów od 1 lipca 2020 r.
a) Uproszczenia w imporcie towarów.
b) Zmiana zasad rozliczania uproszczonego importu towaru.

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

tel. 89 527 90 50
tel. 89 527 90 60
kom. 517-358-268

biuro@olsztyn.skwp.pl
szkolenia@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902