Miasto:
Olsztyn
Typ:
szkolenie online
Tryb:
szkolenie online
Opłata:
700,- zł od osoby

CEL:

Celem kursu jest zapoznanie uczestników ze sprawozdaniem z rachunku przepływów pieniężnych z przykładami. Szkolenie adresowane jest do:

 • pracowników działów księgowości
 • osób, które ukończyły kursy rachunkowości
 • osób interesujących się sprawozdawczością
 • analityków
 • pracowników banków.

W trakcie warsztatu rozwiązywane będą praktyczne przykłady na własnych laptopach uczestników (z zainstalowanym Excelem), dzięki czemu możliwe jest wykorzystanie zaproponowanych arkuszy Excel w praktyce.

Zajęcia poprowadzą biegli rewidenci Dorota Kania i Monika Matyszewska.

PROGRAM:

Dzień 1 - podstawy

1. Metody sporządzania RPP

 • Podstawowe definicje
 • Porównanie i zalety

2. Działalność operacyjna

 • Co charakteryzuje poszczególne rodzaje działalności
 • Wyłączenia i korekty
 • Rozwiązywanie praktycznych przykładów na komputerach uczestników z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel

Dzień 2 – praktyczne przykłady

 1. Działalność inwestycyjna i finansowa – rozwiązywanie praktycznych przykładów na komputerach uczestników z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel
 2. Metoda bezpośrednia sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (zasady i praktyczne ich zastosowanie)
 3. Obowiązki ujawnieniowe dotyczące rachunku przepływów pieniężnych w informacji dodatkowej i innych dokumentach jednostek
 4. Analiza finansowa rachunku przepływów pieniężnych.

ORGANIZACJA:

Szkolenie jest organizowane poprzez platformę ClickMeeting, do której link zostanie Państwu przesłany na podany przy zgłoszeniu adres mailowy w dniu szkolenia.

Termin szkolenia: 28 i 29.05.2020 w godzinach 9:00-15:00..

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe.

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

 

OPŁATA:

700 zł od osoby

Należność prosimy kierować na nasze konto w PKO BP S.A. O/Olsztyn nr 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

tel. 89 527 90 50
tel. 89 527 90 60
kom. 517-358-268

biuro@olsztyn.skwp.pl
szkolenia@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902