Miasto:
Olsztyn Elbląg
Typ:
szkolenie online
Tryb:
szkolenie online
Opłata:
240,- zł od osoby

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu LiveWebinar

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym, z dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome).

Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, zapewniającej kontakt z wykładowcą (za
pośrednictwem kamery) poprzez platformą internetową, z możliwością wykorzystania flipchartu.

Organizacja

Czas trwania szkolenia:  od godz. 9.00 do 13.00

W ramach szkolenia zapewniamy:

  • autorskie materiały szkoleniowe,
  • zaświadczenie o ukończeniu.

Należność prosimy kierować na nasze konto w PKO BP S.A. O/Olsztyn nr 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

Prowadzący:

Piotr Kowerdej

Twórca firmy Rewolucja Umysłów. Dyrektor ds. strategii finansowych VIRAKO Sp. z o. o. Posiada wieloletnie doświadczenie w działalności trenerskiej, związanej z prawem podatkowym (przeprowadził ponad 2 000 szkoleń). Specjalizuje się w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów obrotu transgranicznego. Współpracuje z wieloma oddziałami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

 

Cel kursu oraz wymagania wstępne dla słuchaczy:

Szkolenie dotyczy praktycznych zastosowań przepisów oraz sposobów unikania negatywnych konsekwencji przy transakcjach dostawy towarów traktowanych jako WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów) oraz eksport towarów z elementami transakcji seryjnych), po zmianach w 2020 roku.

 

Program szkolenia:

1.Startujemy od schematu myślenia i rozkładamy na czynniki pierwsze WNT - gdy były zaliczki, faktury zaliczkowe, a brakuje dokumentu rozliczeniowego.

2.Przykłady z życia słuchaczy - ważne decyzje. Co to jest: Eksport, Import usług, WDT, czyli veni, vidi, vici.

3.Regulowanie zobowiązań w różnych formach, analiza tematu i orzecznictwa (weksle, komornik, depozyty, biała lista, split payment) bez zbędnych dywagacji.

4.Czy na pewno już wiesz jakie są zagrożenia przy nabyciu od Polaka? - weryfikacja wiedzy i umiejętności. VAT może Cię zaskoczyć!

5.Check lista importu usług - kompendium wiedzy na przykładach.

6.Towary - ich przeznaczenia, utrata, zmiana wykorzystania - konsekwencje podatkowe w tym korekty.

7.Transakcje w walucie obcej, rozliczenia w obrocie krajowym - jak to robić.

8.Elementy obrotu krajowego - bieżąca tematyka na tle orzecznictwa i interpretacji.

9.Dyskusja i odpowiedzi live! - dictum factum.

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

tel. 89 527 90 50
tel. 89 527 90 60
kom. 517-358-268

biuro@olsztyn.skwp.pl
szkolenia@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902