Miasto:
Olsztyn
Typ:
szkolenie online
Tryb:
szkolenie online
Opłata:
240,- zł od osoby

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym, z dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).

Organizacja

Czas trwania: 6 godziny dydaktycznych ,

Prowadzący:

Dorota Łabuda – biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, trener administracji skarbowej – wykładowca Krajowej Szkoły Skarbowości, posiadający blisko 25 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, współpracujący między innymi z 11 oddziałami okręgowymi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

W ramach szkolenia zapewniamy:

  • autorskie materiały szkoleniowe,
  • zaświadczenie o ukończeniu.

Należność prosimy kierować na nasze konto w PKO BP S.A. O/Olsztyn nr 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

Program szkolenia:

1. Tarcza antykryzysowa a podatek VAT
• wydłużenie terminu z 3 dni do 14 dni na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek spoza tzw. białej listy podatników VAT,
• przesunięcie wejścia w życie z dnia 1 kwietnia 2020 r. na dzień 1 lipca 2020 r. nowego pliku JPK_VAT,
• przesunięcie wejścia w życie przepisów o nowej matrycy podatku VAT z dnia 1 kwietnia 2020 r. na 1 lipca 2020 r.,
• przesunięcie terminu ma instalację kas on line
• co z przeglądami technicznymi kas w czasie pandemii
2. Korzystanie z ulgi na złe długi przez wierzycieli i dłużników w świetle tarczy antykryzysowej.
3. Zarządzanie rachunkiem VAT oraz zwrotami VAT – przyspieszone zwroty oraz „uwalnianie środków” – porady praktyczne.
4. Środki szczególne – kiedy organ może umorzyć zobowiązanie podatkowe?
5. Środki szczególne – kiedy organ może rozłożyć zobowiązanie podatkowe na raty? Zaniechanie poboru opłaty prolongacyjnej,
6. Jakie zmiany w podatku VAT czekają nas w okresie epidemii (lipiec 2020)?
• nowa matryca stawek VAT od 1 lipca 2020 r.:
a) na jakiej podstawie towary i usługi będą kwalifikowane od 1 kwietnia 2020 r.,
b) PKWiU a nomenklatura scalona – w jakich sytuacjach będą decydowały o stawce VAT,
c) wybrane towary i usługi, na które zmieniają się stawki podatkowe (stawki podwyższone i stawki, obniżone od 1 lipca 2020 r.),
d) skutki błędnej klasyfikacji towarów lub usług.
• Wiążąca informacja stawkowa (WIS):
a) dotychczasowe problemy z ustaleniem prawidłowego PKWiU oraz stawki podatku VAT na tle orzecznictwa i stanowisk organów podatkowych,
b) elementy decyzji WIS,
c) kto będzie mógł wystąpić o WIS? Elementy wniosku o wydanie WIS,
d) postępowanie w sprawie wydania WIS,
e) zaskarżalność decyzji o WIS,
f) opłaty dotyczące WIS.

7 . „Biała lista” od dnia 1 stycznia 2020 r. oraz projektowane zmiany:
a) dane zawarte w Rejestrze Podatników VAT („białej liście”) – jakie rachunki bankowe są widoczne w rejestrze,
b) kontrowersyjne stanowisko organów podatkowych w kwestii wyliczania „wartości transakcji 15 000 zł” (np. sumowanie kwot za poszczególne miesiące w przypadku umów ciągłych),
c) „biała lista” a zapłata w formie innej niż przelew (karta kredytowa, PayPal itd.), d) biała lista a zapłata na rachunek zagraniczny,
e) zapłata na rachunek inny niż zawarty w „białej liście” a skutki w podatku VAT oraz w podatkach dochodowych od 1 stycznia 2020 r. (w tym brak możliwości zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodu),
f) jak uniknąć negatywnych konsekwencji w przypadku zapłaty na rachunek spoza „białej listy”,
g) cesja wierzytelności a biała lista podatników VAT,
h) rachunki techniczne a biała lista podatników VAT,
i) zapłata na rachunek indywidualny w tym za gaz, energię i inne media a biała lista podatników VAT,
j) wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące białej listy podatników VAT.

8. Obowiązkowa podzielona płatność („split payment”) i solidarna odpowiedzialność:
a) obowiązkowa podzielona płatność od 1 listopada 2019 r. – omówienie zasad stosowania, przy uwzględnieniu praktycznych doświadczeń oraz interpretacji organów podatkowych,
b) skutki w PIT / CIT od 1 stycznia 2020 r. nieprzestrzegania przepisów o obowiązkowej podzielonej płatności,
c) solidarna odpowiedzialność nabywcy za podatek VAT nierozliczony przez wystawcę faktury od 1 listopada 2020 r. – omówienie zasad stosowania, przy uwzględnieniu praktycznych doświadczeń oraz interpretacji organów podatkowych.
d) różnica między obowiązkowym MPP a płatnością z białej listy

9. Zastąpienie deklaracji (VAT-7, VAT-7K i innych) rozszerzonym JPK_VAT od dnia 1 lipca 2020 r.:
a) zastąpienie dotychczasowych deklaracji VAT rozszerzonym plikiem JPK_VAT,
b) zakres informacji objętych rozszerzonym JPK_VAT,
c) zasady nakładania kary 500 zł za każdy błąd w złożonym JPK_VAT oraz sposoby jej uniknięcia, nowe zasady w dobie pandemii proponowane przez MF
d) rozszerzony JPK_VAT a podatnicy rozliczający kwartalnie (rożnych zakres informacji podawanych za poszczególne miesiące kwartału).

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

tel. 89 527 90 50
tel. 89 527 90 60
kom. 517-358-268

biuro@olsztyn.skwp.pl
szkolenia@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902