Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
4 marca 2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
kurs
Tryb:
weekendowy
Opłata:
3320,- zł od osoby
3180,- zł Cena dla członków SKwP ze składką opłaconą za co najmniej ostatnie dwa lata
Raty:
1820,- zł I rata,
750,- zł II rata,
750,- zł III rata,
Zapisz się

CEL:

Przekazanie kompleksowej wiedzy z dziedziny prawa podatkowego.
Zajęcia teoretyczne są wzbogacone praktycznymi ćwiczeniami, przykładami oraz zadaniami ułatwiającymi prawidłowe prowadzenie dokumentacji podatkowej, właściwe rozliczanie z fiskusem, poznanie praw i obowiązków podatnika w kontakcie z administracją skarbową.
Zajęcia będą prowadzone w oparciu o aktualny stan prawny z uwzględnieniem planowanych nowelizacji ustaw.
Kurs jest skierowany do osób zamierzających zdobyć uprawnienia z zakresu podatków i rachunkowości, a w szczególności do osób zatrudnionych w działach finansowo-księgowych jednostek gospodarczych, instytucji finansowych, urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz do wszystkich innych osób chcących poznać, rozszerzyć lub zaktualizować wiedzę z zakresu podatków.

PROGRAM:

 1. Podatki i system podatkowy.
 2. Źródła i wykładnia prawa podatkowego.
 3. Ordynacja podatkowa - zobowiązania podatkowe, procedura podatkowa: postępowanie podatkowe,kontrola podatkowa, czynności sprawdzające. Postępowanie egzekucyjne w administracji w sprawach podatkowych.
 4. Administracja i kontrola skarbowa.
 5. Międzynarodowe prawo podatkowe i prawo podatkowe Unii Europejskiej.
 6. Prawo karne skarbowe.
 7. Podatek dochodowy od osób fizycznych.
 8. Zryczałtowane formy opodatkowania dochodów.
 9. Ewidencji podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych.
 10. Podatek dochodowy od osób prawnych.
 11. Podatek od towarów i usług.
 12. Podatek akcyzowy.
 13. Podatek od czynności cywilnoprawnych. Podatek od spadków i darowizn. Podatek rolny i leśny. Podatki i opłaty lokalne.
 14. Prawo dewizowe.
 15. Kodeks celny.
 16. Postępowanie sądowo-administracyjne. Praktyczna nauka sporządzania podatkowych pism procesowych.
 17. Rachunkowość finansowa.

ORGANIZACJA:

 • Zajęcia w soboty - niedziele, co 2 tygodnie, w godz. od 9.00 do 14.00/15.00 (przez około 7,5 miesiąca).
 • Zajęcia dydaktyczne będą się odbywać z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Kurs będzie prowadzony za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting i innych.
 • Wymagania techniczne: komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.
 • Każdy uczestnik otrzymuje online zbiór przepisów podatkowych oraz materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowców.
 • 100% czasu zajęć odbywa się z wykładowcą – zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym.
 • Uczestnicy mają możliwość rozmowy z wykładowcą on line i na czacie.

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Warunkiem uczestnictwa w kursie jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 5 dni przed jego rozpoczęciem.
 • Przed zajęciami uczestnicy otrzymują link do dostępu do spotkania video z wykładowcą za pomocą platformy ClickMeeting oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Kurs kończy się egzaminem.
 • Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu Akademia Podatkowa.

Płatności można dokonać dopiero po potwierdzeniu przez pracowników biura realizacji szkolenia we wskazanym terminie.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane do faktury
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

kom. 518 694 495
kom. 518 694 427

biuro@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902