Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
6, 8, 9 grudnia 2022
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
kurs
Tryb:
w dni robocze
Opłata:
900,- zł od osoby
810,- zł Cena dla członków z opłacona składka członkowska przez co najmniej ostatnie dwa lata

AKADEMIA VAT dla zaawansowanych

 • 06, 08 i 09 grudnia 2022 r. od godz. 09.00  szkolenie trzydniowe, szkolenie online

 

Odpłatność:

900 zł. - od osoby
810 zł.  - członkowie SKwP z opłaconą składka przez co najmniej ostatnie dwa lata

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na nasze konto do dnia 25 listopada  2022r.

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

WYKŁADOWCA

Dorota Łabuda - biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, posiadający 28 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, współpracujący między innymi z 16 oddziałami okręgowymi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wykładowca Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach.

CEL

Celem kursu jest zdobycie przez uczestników wiedzy w zakresie zasad działania podatku od towarów i usług, prawa do obniżenia podatku, do zwrotu podatku. Zostaną szczegółowo omówione mechanizmy ograniczające wyłudzenia i ich konsekwencje dla podatników oraz pułapki czyhające w obrocie gospodarczym na podatników podatku VAT oraz nowości wprowadzone i planowane na 2022 r.

PROGRAM

Dzień 1

 • Podatnicy podatku VAT – obowiązek rejestracyjny, prawo do wyboru zwolnienia
 • Przypomnienie zasad kierujących podatkiem VAT
 • Zasady odliczenia podatku – zmiany w 2022 r
  • prawo do odliczenia podatku VAT w myśl przepisów prawa krajowego i UE
  • moment powstania obowiązku podatkowego a prawo do podatku naliczonego w tym przy usługach budowlanych
  • rodzaje faktur
  • faktura a prawo do podatku naliczonego – czy jest niezbędna?
  • faktura od podatnika niezarejestrowanego – odliczać czy nie?
  • faktury otrzymane po terminie, faktury odnalezione a prawo do podatku naliczonego – jak kształtować rozliczenie podatku VAT, aby było optymalne w świetle zmian z 2022 r.; nadrzędność dyrektywy unijnej nad przepisami krajowymi
 • Raportowanie faktur w ewidencji zakupów i sprzedaży VAT – pliki JPK_V7 w 2022 r.
  • kody towarów i usług, procedury a elementy obowiązkowe faktury
  • czy paragon z NIP nabywcy do kwoty 450 zł jest fakturą uproszczoną – kontrowersyjne objaśnienie MF, raportowanie w JPK_V7
  • dodatkowe elementy ewidencji sprzedaży obowiązkowe od 01.01.2022 r.
  • kara pieniężna za błędy w ewidencji, zasady składania czynnego żalu KKS
 • Nowelizacja przepisów – pakiety SLIM VAT 1, SLIM VAT 2, SLIM VAT 3 – które rozwiązania są korzystne dla podatnika, zmiany 2022 r.(zgodnie z aktualnym stanem prawnym)
 • Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności – nowe zasady po orzeczeniu TSUE, prawa i obowiązki wierzyciela, prawa i obowiązki dłużnika – nowelizacja przepisów
 • Faktury korygujące – nowelizacja przepisów w 2022 r. - prawa i obowiązki stron transakcji. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie elektronicznych potwierdzeń odbioru faktur korygujących

DZIEŃ 2

 • Krajowy System e-Faktur - kiedy i jak szykować się do zmian
  • faktura elektroniczna a faktura ustrukturyzowana – wady, zalety, różnice
  • numeracja faktur w ministerialnym systemie  KSeF
  • zachęta dla przedsiębiorców - zasady ujmowania przez sprzedawcę i nabywcę faktur korygujących na minus wystawionych jako tzw. faktury ustrukturyzowane
  • preferencje dla podatników wystawiających tzw. faktury ustrukturyzowane (m.in. skrócony termin zwrotu VAT)
  • podobieństwa i różnice w KSeF - faktury ustrukturyzowane a noty korygujące,
  • określenie daty otrzymania faktury ustrukturyzowanej
  • obowiązki podatników wystawiających faktury ustrukturyzowanej
  • kto ma dostęp do systemu -  zawiadomienie organu podatkowego o osobach mających dostęp do systemu KSeF
  • korzyści dla podatnika a korzyści dla fiskusa – ocena regulacji
 • Samochód w firmie – zasady odliczenia, najnowsze zmiany. Pułapki, orzecznictwo, interpretacje podatkowe, nowy termin na VAT – 26
 • Wyłączenia stosowania obniżenia podatku. Odliczenie podatku VAT związanego z zakupem usług gastronomicznych i hotelowych w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wyjaśnień Ministerstwa Finansów. Nowelizacja przepisów
 • Narzędzia uszczelniające system podatku VAT
  •  procedury rejestracyjne – czynności us poprzedzające rejestrację
  • biała księga – jak korzystać z bazy danych aby zagwarantować zachowanie zasad należytej staranności - korzyści i negatywne skutki dla podatnika
  • mechanizm podzielonej płatności - kiedy obowiązkowy, kiedy dobrowolny – zasady stosowania po zmianach 2022 r.; uwolnienie środków z subkonta VAT
  • plik JPK_V7 -jak pozyskane informacje wpływają na uszczelnienie systemu VAT
 • Zasady zwrotu podatku:
  • terminy i zasady zwrotu,
  • przyspieszony zwrot – nowe rozwiązania z 2022 r.
  • zwrot a mechanizm podzielonej płatności
  • zwrot a faktury ustandaryzowane i KReF
  • szczególne procedury – zabezpieczenia i zwrot pod kredyt podatkowy

DZIEŃ 3

 •  Korygowanie podatku naliczonego u podatnika ze sprzedażą mieszaną:
  • nowe zasady ustalania proporcji szczegółowej
  • kiedy należy dokonać korekty na podstawie proporcji rzeczywistej – nowe regulacje roku 2023.
  • korekta zakupu przy środkach trwałych
 • Czynności nieodpłatne
  • nieodpłatne przekazanie towarów i świadczenie usług - podstawowe zasady związane z odliczeniem oraz naliczeniem VAT dla czynności nieodpłatnych
  • omówienie najbardziej charakterystycznych rodzajów czynności nieodpłatnych (gadżety reklamowe, ekspozytory, prezenty dla klientów, prezenty dla pracowników, ubezpieczenia medyczne, karty Multisport, bilety na imprezy kulturalne i sportowe itp.)
  • podatek naliczony a świadczenia z ZFŚS
 • Kasa rejestrująca w firmie:
  • kto musi mieć kasę rejestrującą, zwolnienia nowe zasady wprowadzone w 2022 r.; planowane zmiany na 2023 r.
  • jak dobrać rodzaj kasy do profilu działalności  – kasy z elektronicznym i papierowym zapisem kopii, kasy on-line, mające postać oprogramowania, kasy specjalne
  • prawo do ulgi i obowiązek jej zwrotu
  • obowiązki użytkownika
  • terminale płatnicze a kasa fiskalna
 • Sankcje – obligatoryjne czy uznaniowe, stałe czy zmienne – ca przed nami w 2023 r. – wysokość, zasady nakładania, orzeczenie TSUE, przesłanki stosowania przez organy podatkowe art. 108 ustawy o VAT – kiedy sankcja jest niezgodna z dyrektywą UE
 • Podatek VAT a przepisy Kodeksu karnego skarbowego. Czynny żal – jak i kiedy można go stosować
 • Kontrola podatkowa w firmie – jak się przygotować
  • planowanie kontroli w US. Jakie branże są najczęściej typowane do kontroli
  • etapy kontroli podatkowej
  • korekta faktury w toku kontroli i po kontroli – najnowsze orzecznictwo
 • Podsumowanie szkolenia, panel dyskusyjny.

Należność  po wcześniejszym potwierdzeniu terminu realizacji szkolenia przez Biuro Oddziału prosimy kierować na nasze konto w PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902

CZESTNICY OTRZYMAJĄ:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

ORGANIZACJA:

Szkolenie jest organizowane poprzez platformę ClickMeeting, do której link zostanie Państwu przesłany na podany przy zgłoszeniu adres mailowy w dniu szkolenia.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku i dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox, Safari).

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane do faktury
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

kom. 518 694 495
kom. 518 694 427

biuro@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902