Miasto:
Olsztyn
Miejsce:
Kajki 10/12
10-547 Olsztyn
Termin rozpoczęcia:
11 stycznia 2022
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
szkolenie
Tryb:
w dni robocze
Opłata:
390.00,- zł od osoby
,- zł PAKIET 3-dniowy

Godzina realizacji szkolenia 9:00-15:30

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Przychody problematyczne – przyporządkowanie zaliczek
  i przedpłat oraz przychody z usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych.
 2. Potrącenie kosztów pośrednich we właściwym okresie – aktualna wykładnia organów podatkowych.
 3. Koszty wynagrodzeń - szczególna zasada zaliczania ich do kosztów podatkowych.
 4. Moment ujęcia korekty kosztów lub przychodów
  z uwzględnieniem korekt między podmiotami powiązanymi; rozwiązania Tarczy Covid-19 na czas stanu epidemii.
 5. Nieściągalne wierzytelności jako koszty podatkowe.
 6. Ulga na złe długi w zeznaniu rocznym:
 7. Rozliczenie ulgi w zeznaniu rocznym przez wierzyciela
  i dłużnika w świetle interpretacji podatkowych i wyjaśnień MF.
 8. Odwrócenie korekt z zeznania za 2020 r.
 9. Korekta u dłużnika i zasady jej wyłączenia w związku z Tarczą Covid.
 10. Korekta u wierzyciela i uproszczenia wynikające z Tarczy Covid-19.
 11. Wybór u wierzyciela między ulgą na złe długi a kosztami podatkowymi nieściągalnych wierzytelności.
 12. Podział na źródła przychodów w podatku CIT – wybrane zagadnienia, w tym:
 13. Przyporządkowanie kosztów do źródła.
 14. Ustalenie podstawy opodatkowania i rozliczenie strat z lat poprzednich z podziałem na źródła przychodów.
 15. Wsteczne rozliczenie straty na podstawie Tarczy Covid-19.
 16. Subwencja z PFR:
 17. Rozliczenie kosztów w świetle poglądów MF i Dyrektora KIS.
 18. Przychód z umorzenia – jak prawidłowo ująć w kalkulacji podatku konstrukcję zaniechania poboru podatku i wypełnić zeznanie roczne - omówienie praktycznego przykładu.
 19. CIT – wybór właściwej stawki 9% czy 19%; ryzyka związane
  z umorzeniem subwencji PFR i interpretacją ogólną MF
  w sprawie faktoringu wierzytelności.
 20. Wybrane problemy w tym: kary umowne i odszkodowania
  w świetle rozwiązań Tarczy Covid.
 21. Kierunek zmian przepisów na 2022 r. – ogólna prezentacja
  z uwzględnieniem stanu prac legislacyjnych na dzień szkolenia.
 22. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Prowadzący: Małgorzata Mazurkiewicz

 

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • Zaświadczenie o ukończeniu
 • Autorskie materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwę kawową.

Należność prosimy kierować na nasze konto w PKO BP S.A. O/Olsztyn nr 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

 

W ramach "AKCJI BILANS" organizujemy również szkolenie z zakresu:

 1. BLOK I- Zamknięcie roku i sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych dla jednostek małych i średnich - Prowadzący Małgorzata Mazurkiewicz: link
 2. BLOK III- Podatek VAT - przegląd najważniejszych wprowadzonych zmian
  oraz aktualne problemy w rozliczaniu podatków”- Prowadzący Dariusz Polakowski: link

Przy zapisaniu się na wszystkie dni szkolenia obowiązuje promocyjna cena 1100zł/os. za 3 dni szkolenia

Przyjmujemy również zapisy na publikację "Zamknięcie roku 2021".w  cenie 180zł/szt.  W celu zamówienia pozycji prosimy o przesłanie maila na adres: biuro@olsztyn.skwp.pl, z informację o chęci zamówienia książki oraz podania danych do faktury.

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka
Dane do faktury
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

kom. 518 694 495
kom. 518 694 427

biuro@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902