Miasto:
Olsztyn
Miejsce:
Kajki 10/12
10-547 Olsztyn
Termin rozpoczęcia:
13 stycznia 2022
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
szkolenie
Tryb:
w dni robocze
Opłata:
390,- zł od osoby
1100,- zł PAKIET 3-dniowy

Godzina realizacji szkolenia 9:00-15:30

Podatek od towarów i usług

Program kursu (8 godzin wykładowych):

Podatek od towarów i usług
1. Pakiet SLIM VAT 1 – zmiany w zakresie faktur korygujących oraz drobne uproszczenia w rozliczaniu VAT od 1 stycznia 2021 r.:
A. Nowe zasady rozliczania faktur korygujących „in minus” przez sprzedawcę – uzgodnienie z nabywcą zamiast potwierdzenia odbioru.
B. Ujęcie korekt przez nabywcę.
C. Rozliczenie korekt „in plus” przez sprzedawcę.
D. Podwyższenie limitu prezentów o małej wartości.
E. Przeliczanie kwot w walutach obcych – możliwość stosowania jednakowych kursów w VAT i podatkach dochodowych.
F. Rozliczenie zaliczki w eksporcie.
G. Rozszerzenie zakresu WIS.
H. Wydłużenie okresu odliczenia VAT naliczonego.
I. Odliczenie VAT od usług noclegowych nabywanych w celu odprzedaży.
J. Złagodzenie ograniczeń w składaniu deklaracji kwartalnych.
K. Doprecyzowanie limitu 15000 zł dla celów obowiązkowej podzielonej płatności oraz odpowiedzialności solidarnej.
L. Ułatwienia w zakresie kompensat w kontekście obowiązkowej podzielonej płatności.
2. Zmiany w zakresie ewidencji i deklaracji VAT (JPK) od 1 lipca 2021 r.:
A. Krótkie przypomnienie zasad ogólnych raportowania VAT.
B. Wystawianie i ujmowanie faktur do paragonów oraz faktury uproszczone - z uwzględnieniem zmian w roku 2021 i objaśnień podatkowych MF.
C. Sankcje za błędy – kary pieniężne z ustawy VAT oraz odpowiedzialność karna skarbowa.
D. Dodatkowe informacje przekazywane w ewidencji VAT po stronie sprzedaży i zakupów (m.in. w zakresie oznaczania dokumentów kodami) – najważniejsze zmiany od 1 lipca 2021 r. oraz 1 stycznia 2022 r.
3. Pakiet SLIM-VAT(2) od 1 października 2021 r.:
A. Ulga na złe długi po wyroku TS UE z 15.10.2020 r. – dostosowanie przepisów.
B. Podatek naliczony od zakupów odwrotnie opodatkowanych (WNT, import usług) po wyroku TS UE z 18.03.2021 r. – dostosowanie przepisów ustawy.
C. Ułatwienie korekty deklaracji zwiększającej odliczenie podatku naliczonego.
D. Uproszczenie opcji opodatkowania dla sprzedaży nieruchomości zwolnionych z VAT.
E. Korekta podstawy opodatkowania i odliczenia podatku naliczonego przy imporcie usług oraz WNT.
F. Zmiany w rozliczaniu importu towarów w deklaracji VAT.
G. Rozliczanie transakcji z kontrahentami z z brytyjskimi.
H. Nowe zasady składania VAT-26.
4. Zmiany od 1 stycznia 2022 r. (program szczegółowy może ulec zmianie wraz z postępem procesu legislacyjnego):
A. Możliwość wspólnego rozliczania się przez podatników powiązanych - tzw. „grupy VAT”.
B. Opcja opodatkowania usług finansowych.
C. Obowiązek stosowania terminali płatniczych, m.in.: zachęta w postaci szybszego zwrotu VAT, sankcje w postaci ograniczenia zwrotu VAT oraz braku możliwości składania deklaracji kwartalnych, kary pieniężne.
D. Kolejne zmiany w rozliczeniu korekt podatku naliczonego in minus.
E. Faktury ustrukturyzowane i centralna baza faktur (Krajowy System e-faktur).
F. Zmiany w zasadach wystawiania faktur i faktur korygujących.
G. Nowy termin zwrotu 40 dni.
H. Doprecyzowanie w zakresie stawek obniżonych na niektóre towary i usługi.
5. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Prowadzący: Dariusz Polakowski

 

W ramach szkolenia zapewniamy:

  • zaświadczenie o ukończeniu.
  • Autorskie materiały szkoleniowe
  • Lunch
  • Przerwę kawową

Należność prosimy kierować na nasze konto w PKO BP S.A. O/Olsztyn nr 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

 

W ramach "AKCJI BILANS" organizujemy również szkolenie z zakresu:

  1. BLOK I- Zamknięcie roku i sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych dla jednostek małych i średnich - Prowadzący Małgorzata Mazurkiewicz: link
  2. BLOK II- Podatek VAT - przegląd najważniejszych wprowadzonych zmian
    oraz aktualne problemy w rozliczaniu podatków - Prowadzący Dariusz Polakowski: link

Przy zapisaniu się na wszystkie dni szkolenia obowiązuje promocyjna cena 1100zł/os. za 3 dni szkolenia

Przyjmujemy również zapisy na publikację "Zamknięcie roku 2021".w  cenie 180zł/szt. W celu zamówienia pozycji prosimy o przesłanie maila na adres: biuro@olsztyn.skwp.pl, z informację o chęci zamówienia pozycji oraz podania danych do faktury.

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka
Dane do faktury
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

kom. 518 694 495
kom. 518 694 427

biuro@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902