search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
15.05.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
szkolenie
Tryb:
w dni robocze
Opłata:
370,- zł od osoby
350,- zł Cena dla członków SKwP ze składką opłaconą przez co najmniej ostatnie dwa lata

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 15 kwietnia 2024 r. od godz. 09.00 do 15.00 (7 godz. lek.)
 • 15 maja 2024 r. od godz. 09.00 do 15.00 (7 godz. lek.)
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy Teams

WYKŁADOWCA

ALDONA WIEJAK-GŁUSZKO - prawnik, specjalista ds. prawa pracy z kilkunastoletnim doświadczeniem. Ukończyła aplikację sądową. Doświadczenie zawodowe nabyła pracując jako specjalista w Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowym Inspektoracie Pracy w Szczecinie w latach 2008-2019, gdzie udzielała porad prawnych, przygotowywała analizę i opinie prawne z zakresu prawa pracy, zajmowała się współpracą z jednostkami administracji państwowej i partnerami społecznymi (związki zawodowe). Współpracowała z lokalnymi mediami oraz brała czynny udział akcjach promocyjno-prewencyjnych organizowanych przez PIP. Obecnie prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy dla pracodawców, pracowników oraz związków zawodowych.

PROGRAM

 1. Dokumentacja pracownicza po zmianach w prawie pracy.
 2. Podział akt osobowych- omówienie zawartości poszczególnych grup. Przykłady gromadzonych dokumentów. Teczka personalna po zmianach w prawie pracy.
 • przepisy o ochronie danych osobowych, a dokumentacja pracownicza,
 • dokumenty cudzoziemca,
 • informacja dodatkowa w akt osobowych po zmianach ,
 • Przetwarzanie danych osobowych o stanie zdrowia
 • Zaświadczenia o niepełnosprawności
 • Weryfikacja posiadanego przez pracownika prawa jazdy
 • Pozyskiwanie danych o powodach odejścia z pracy
 • Umowa o pracę – treść i oświadczenie cudzoziemca.
 • Ewidencja czasu pracy po zmianach.
 • Zasady prowadzenia uproszczonej ewidencji czasu pracy
 • Lista obecności a ewidencja czasu pracy.
 1. Zakres kontroli PIP dotyczący dokumentacji pracowniczej z uwzględnieniem najczęstszych nieprawidłowości.
 • zakres dokumentacji jaką może żądać inspektor pracy,
 • kontrola legalności zatrudnienia.

4. Świadectwo pracy - omówienie zmian w treści świadectwa pracy dokumentu i analiza najczęściej popełnianych błędów

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

 • OPŁATA
  • 350 zł - dla członków SKwP ze składką opłaconą przez co najmniej ostatnie dwa lata
  • 370 zł - dla pozostałych osób
 • Cena obejmuje:
  • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

  materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

  Opłatę  za kurs należy uiścić dopiero po mailowym potwierdzeniu realizacji szkolenia przez pracownika biura.

  INFORMACJE DODATKOWE

  Szczegóły organizacyjne przy szkoleniu on-line:

  •  Zajęcia prowadzone przez Internet, za pomocą platformy  ClickMeeting umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy na czacie.
  • na wskazany adres e-mail uczestnik otrzyma zaproszenie do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting, prosimy o podawanie prywatnego adresu e-mail.
  • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

  Należność  po wcześniejszym potwierdzeniu terminu realizacji szkolenia przez Biuro Oddziału prosimy kierować na nasze konto w PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

kom. 518 694 495
kom. 518 694 427

biuro@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902