Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
19.10.2022
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
szkolenie
Tryb:
w dni robocze
Opłata:
440,- zł od osoby

Cel szkolenia :

Celem szkolenia jest pozyskanie przez uczestników wiedzy na temat zasad opodatkowania spółki tzw. estońskim CIT w 2022 r. Ta alternatywna forma opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych okazała się interesującą opcją dla wielu spółek i przedsiębiorców jednoosobowych, które poszukują optymalnej formy opodatkowania po wejściu w życie Polskiego Ładu.

Podczas szkolenia kompleksowo przedstawione zostaną zasady stosowania ryczałtu od spółek kapitałowych począwszy od fazy przygotowawczej przed wejściem w estoński CIT a skończywszy na prawach i obowiązkach po zakończeniu stosowania estońskiego CIT. Ze szczególnym uwzględnieniem omawiane będą zagadnienia dotyczące ukrytych zysków oraz wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Zostaną również poruszone problemy dotyczące księgowań w związku z wejściem i rozliczaniem estońskiego CIT, jak i obowiązki spółek w przypadku wejścia w ryczałt w trakcie roku.

Szkolenie uwzględnia planowane zmiany do estońskiego CIT od 2023 r. wynikające z projektu z czerwca 2022 r.

Szkolenie przeznaczone jest dla głównych księgowych i pozostałych księgowych prowadzących spółki na estońskim CIT, dla biur rachunkowych oraz właścicieli, menedżerów i dyrektorów finansowych.

Prowadzący – Pan Hubert Grzyb - adwokat, doradca podatkowy. Założyciel i partner zarządzający kancelarii adwokackiej specjalizującej się w doradztwie podatkowym. Doradza w skomplikowanych projektach dotyczących podatku VAT oraz podatku dochodowego na rzecz polskich oraz zagranicznych firm.  Doświadczony wykładowca. Prowadzi szkolenia m. in. dla księgowych, pracowników jednostek sektora finansów publicznych, w tym pracowników organów podatkowych, dla doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Autor publikacji z zakresu podatku VAT oraz podatków dochodowych.

Odpłatność:
· 440 zł. 
· 418 zł. - członkowie SKwP  O/O w Olsztynie

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na nasze konto do dnia 15  października 2022r. 

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

Program szkolenia:

1.    Istota i korzyści ze stosowania estońskiego CIT.

2.    Kto może skorzystać z ryczałtu?

a)    Jakie podmioty są uprawnione?

b)   Struktura udziałowa.

c)    Przychody pasywne.

d)   Wymogi zatrudnienia. Korzystne zmiany od 1 stycznia 2023 r.

e)    Warunki negatywne.

f)     Przekształcenia, aporty, łączenia.

3.    Czynności przygotowawcze przed wejściem w ryczałt.

a)    Wyodrębnienie zysków i strat w sprawozdaniu finansowym.

b)   Wyrównanie różnic przejściowych (korekta wstępna).

·         Najczęstsze zdarzenia generujące przychody.

·         Najczęstsze zdarzenia generujące przychody.

·         Jak wypełnić CIT/KW?

·         CIT/KW a przekształcenie.

·         Jak zaksięgować hipotetyczny podatek do zapłaty?

c)    Dochód z przekształcenia.

d)   Rozliczenie straty podatkowej.

4.    Wejście w estoński CIT.

a)    Jak długo trwa opodatkowanie estońskim CIT?

b)   Zawiadomienie ZAW-RD.

c)    Oświadczenie OSW-RD.

d)   Czy i jak można wejść w estoński CIT w trakcie roku podatkowego?

·         Do kiedy złożyć ZAW-RD?

·         Zenanie CIT-8 za niepełny rok podatkowy. Do kiedy?

·         Co ze sprawozdaniem finansowym? Czy badać? Czy składać do KRS?

5.    Przedmiot opodatkowania estońskim CIT.

a)    Podzielone zyski.

b)   Ukryte zyski.

c)    Wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą.

d)   Przeszacowania.

e)    Wydatki nieujęte w księgach.

6.    Kiedy w spółce występują ukryte zyski?

a)    Pożyczki.

b)   Usługi wspólnika dla spółki i odwrotnie.

c)    Samochody służbowe do celów prywatnych.

d)   Zatrudnienie w spółce. Benefity.

e)    Reprezentacja, reklama. Darowizny.

f)     Noclegi, bilety, podróże służbowe.

g)   Inne.

7.    Które wydatki będą niezwiązane z działalnością gospodarczą?

a)    Samochody służbowe wykorzystywane prywatnie przez pracowników. Jakie zmiany od 1.01.2023 r.?

b)   Kary i odszkodowania.

c)    Odsetki.

d)   PFRON.

e)    Reprezentacja.

f)     Wydatki, na które nie ma faktury.

g)   Zakupy prywatne kartą służbową.

h)   Usługi gastronomiczne. Alkohol.

i)     Niedobory.

j)     Inne.

8.    Stawka podatku i termin płatności podatku. Deklaracja.

a)    Stawka dla małych podatników.

b)   Stawka dla „dużych podatników”.

c)    Stawka dla podatników rozpoczynających działalność.

d)   Terminy płatności podatku od dywidendy. Planowane zmiany od 1 stycznia 2023 r.

e)    Zaliczki na poczet dywidendy. Zmiany od 1 stycznia 2023 r.

f)     Termin płatności podatku od ukrytych zysków.

g)   Pozostałe terminy płatności.

h)   Deklaracja CIT-8E.

9.    Opodatkowanie dywidendy wypłacanej udziałowcom.

a)    Zasady pomniejszania podatku PIT od dywidendy o estoński CIT.

b)   Zysk sprzed okresu estońskiego CIT wypłacony w okresie stosowania ryczałtu.

c)    Zysk wypracowany w okresie stosowania ryczałtu wypłacony po zakończeniu estońskiego CIT.

10. Zakończenie stosowania estońskiego CIT.

a)    Przesłanki utraty prawa do stosowania ryczałtu.

b)   Dobrowolna rezygnacja z estońskiego CIT.

c)    Co z podatkiem po wyjściu z estońskiego CIT?

d)   Zmiana 2023 r. Nowy termin płatności podatku po wyjściu z ryczałtu.

e)    Powrót do rozliczenia CIT na zasadach ogólnych. Jakie obowiązki? Przychody, koszty, amortyzacja.

 

Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto . Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej . Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane do faktury
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

kom. 518 694 495
kom. 518 694 427

biuro@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902