Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
5 września 2022
Typ:
szkolenie
Tryb:
w dni robocze
Opłata:
400,- zł od osoby
380,- zł Cena dla członków SKwP z opłacona składką członkowską przez co najmniej dwa ostatnie lata
Zapisz się

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu platformy clickmeeting.pl

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym, z dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).

Organizacja

Czas trwania: 8 godziny dydaktycznych.

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • zaświadczenie o ukończeniu.

Należność po potwierdzeniu realizacji szkolenia przez pracownika biura prosimy kierować na nasze konto w PKO BP S.A. O/Olsztyn nr 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

Prowadzący:

Wykładowca: Dorota Łabuda - absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach na kierunku pedagogika oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie - studia podyplomowe na kierunku prawo podatkowe. Były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach posiadający 28 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, współpracujący między innymi z 14 oddziałami okręgowymi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wykładowca Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach.

Jako trener ceniona jest w szczególności za szeroką wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnią praktyką urzędniczą, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktu z uczestnikami.

 Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych

 

Program szkolenia

 1. Definicja faktury, faktury elektronicznej i ustrukturyzowanej, podstawa prawna do jej wystawienia, w tym aktualne rozporządzenia dotyczące fakturowania.
 2. Transakcje dla których istnieje obowiązek wystawienia faktury.
 3. Transakcje, które nie rodzą bezwzględnego obowiązku wystawienia faktury.
 4. Podmioty zobowiązane do wystawiania faktur.
 5. Terminy wystawienia faktury – zasady ogólne i szczególne.
 6. Faktury wystawiane na żądanie.
 7. Faktura wystawiana do paragonu – jakie pułapki przygotował ustawodawca – jak ją pokazać w ewidencjach.
 8. Sposoby dokumentowania zdarzeń gospodarczych przez podatników – które z procedur trzeba oznaczać w  pliku JPK_V7.

- faktura pro forma

- faktura „papierowa”, elektroniczna,

- faktura zaliczkowa (nowe zasady od 2022 r.):

- kiedy wpłata jest zaliczką, powstanie obowiązku podatkowego dla określonego rodzaju zaliczek, jakie zaliczki podlegają fakturowaniu

- elementy faktury dokumentującej zaliczkę częściową lub 100%,

- obowiązek wystawienia faktury końcowej – obowiązkowe pozycje takiego dokumentu - w jakich przypadkach nie wystawia się faktury końcowej.

- faktura uproszczona

- faktura korygująca i nota korygująca – zasady wystawiania i rozliczania w świetle zmian 2021 r. i 2022 r.

- korekta faktury a zmiana stawek – tarcza antyinflacyjna.

- korygowanie faktur „do zera”,

- anulowanie faktury

- duplikat – zmiana 2022 r.

- dokument wewnętrzny

- raport okresowy z kasy rejestrującej

 1. Dodatkowe pozycje obowiązkowe na fakturze w świetle orzecznictwa i interpretacji z uwzględnieniem procedur szczególnych i obowiązku ich raportowania w pliku JPK_V7.

- mechanizm podzielonej płatności

- metoda kasowa

- samofakturowanie

- procedura VAT marża

- faktura VAT-RR a RODO – nowe zasady wystawiania.

 1. Pozycje nieobowiązkowe na fakturze – co można na nich umieszczać, aby raportowanie pliku JPK_V7 stało się łatwiejsze. Oznaczanie GTU przez biura rachunkowe.
 2. Faktura w języku obcym.
 3. Sposoby przeliczania kwot z faktur wyrażonych w walucie obcej – nowe możliwości
 4. Refakturowanie – najnowsze orzecznictwo, czy i kiedy do refaktury stosujemy znacznik GTU
 5. Faktura a obowiązek podatkowy - zasady dokonywania wpisów w ewidencji sprzedaży podlegającej raportowaniu:

- znaczniki dotyczące rodzajów dokumentów sprzedaży

- znaczniki dotyczące rodzajów procedur przy sprzedaży

- znaczniki dotyczące towarów i usług wrażliwych.

 1. Kiedy wiążąca informacja stawkowa a kiedy interpretacja indywidualna przy wątpliwościach raportowanie kodów GTU.
 2. Faktura a prawo do odliczenia podatku naliczonego – zasady dokonywania wpisów w ewidencji zakupów – zmiana w 2021 r.

- znaczniki dotyczące rodzajów dokumentów zakupu

- znaczniki dotyczące rodzajów procedur przy zakupie.

- data otrzymania faktury a moment odliczenia podatku naliczonego,

- termin odliczeń podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie mediów,

- otrzymanie faktury przy WNT po wyroku TSUE z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie C-895/19,

- brak faktury przy imporcie usług a prawo do odliczenia podatku,

- faktury otrzymane przed datą wykonania czynności lub przed zapłatą zaliczki a moment odliczenia podatku naliczonego,

- błędy i pomyłki w fakturach a prawo do odliczenia podatku naliczonego przez odbiorcę.

 1. Faktura wadliwa a nierzetelna – różnice i konsekwencje.
 2. Zasady przechowywania faktur.
 3. Kontrole biznesowe: autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury – kiedy i jak stosujemy.
 4. Sankcja 500 zł za błąd w ewidencji VAT (nowe regulacje w specustawie dot. Tarczy antykryzysowej). Omówienie procedury nałożenia kary.
 5. Pozostałe sankcje podatkowe, karnoskarbowe i karne za naruszenie zasad wystawiania, ewidencjonowania i raportowania faktur.
 6. Zmiana dotycząca czynnego żalu przy JPK_V7. – 2022 r.
 7. Krajowy System e-Faktur - kiedy i jak szykować się do zmian :

- faktura ustrukturyzowanych i zasady ich wystawiania,

- nowość – numeracja faktur w ministerialnym systemie  KSeF,

- zachęta dla przedsiębiorców - zasady ujmowania przez sprzedawcę i nabywcę faktur korygujących na minus wystawionych jako tzw. faktury ustrukturyzowane,

preferencje dla podatników wystawiających tzw. faktury ustrukturyzowane (m.in. skrócony termin zwrotu VAT),

- podobieństwa i różnice w KSeF - faktury ustrukturyzowane a noty korygujące,

- określenie daty otrzymania faktury ustrukturyzowanej,

- obowiązki podatników wystawiających faktury ustrukturyzowanej,

- kto ma dostęp do systemu -  zawiadomienie organu podatkowego o osobach mających dostęp do systemu KSeF,

- korzyści dla podatnika a korzyści dla fiskusa – ocena regulacji

 

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

 

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka
Dane drugiego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka
Dane czwartego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka
Dane piątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka
Dane szóstego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka
Dane siódmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka
Dane ósmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka
Dane do faktury
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

kom. 518 694 495
kom. 518 694 427

biuro@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902