search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
14.04.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
szkolenie
Tryb:
w dni robocze
Opłata:
400,- zł od osoby

FAKTURY 2023 – z uwzględnieniem zmian od 1.04.2023r. i pakietu SLIM VAT 3 – faktury zwykłe, ustrukturyzowane,  uproszczone, korygujące, paragony, noty korygujące, dokumentowanie transakcji w Grupie VAT, dokumenty fiskalne .

14 kwietnia 2023 roku;  godz. 09:00

szkolenie online

Wykładowca: Pani Joanna Podkówka-Sędek specjalista z zakresu podatku VAT, praktyk omawianych zagadnień, wieloletni wykładowca SKwP.

Czas trwania kursu:  8h

Odpłatność:

400 zł. - pozostałe podmioty za szkolenie online

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na nasze konto do dnia 7 kwietnia 2023r.

 

Program szkolenia:

 1. Rodzaje faktur dokumentujących dostawę, wykonanie usługi lub zaliczkę:

- podmioty zobowiązane do wystawienia faktury,

- terminy wystawiania faktur,

- faktury wystawiane na żądanie,

- faktury dokumentujące sprzedaż zwolnioną,

- faktury wystawiane przy stosowaniu metody kasowej,

- faktury uproszczone,

- faktury do paragonu,

- faktury wystawiane przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi,

- faktury krajowe w  walucie obcej,

- faktury dokumentujące transakcje o charakterze ciągłym,

- faktury przy sprzedaży wysyłkowej,

- faktury wystawiane przy transakcjach zagranicznych,

- „puste” faktury.

 

 1. Pakiet SLIM VAT 3 - wprowadzenie nowych zasad w zakresie przeliczania kursów walut w przypadku wystawienia faktur korygujących.

 

 1. Elementy faktury w 2023r. – pozycje obowiązkowe i fakultatywne w zakresie faktur, korekt, duplikatów.

 

 1. Dokumentowanie transakcji w Grupach VAT od 01.01.2023r.

- zakres czynności podlegających fakturowaniu,

- noty księgowe wewnątrz grupy,

- dodatkowa ewidencja dla członków grupy.

 

 1. Faktura zwykła czy ustrukturyzowana :

- Krajowy system e-Faktur - kogo dotyczy i kiedy jest dobrowolny a kiedy będzie obowiązkowy,

- rodzaje faktur ustrukturyzowanych,

- elementy faktury ustrukturyzowanej,

- zasady wprowadzania do obrotu e-faktury,

- uprawnienia do KSeF,

- plusy i minusy monitorowania faktur,

- zasady funkcjonowania.

 

 1. Faktury korygujące z uwzględnieniem korzystania z KSeF:

- wpływ pakietu SLIM VAT I na ujęcie korekty u sprzedawcy i nabywcy,

- korzystanie z KSeF a rozliczanie korekt,

- ujęcie faktury korygującej IN MINUS i IN PLUS w JPK,

- faktury korygujące WDT – zasady ewidencjonowania w JPK oraz w VAT-UE,

- faktury korygujące WNT – zasady ujmowania w JPK oraz w VAT-UE,

- korekty faktur exportowych,

- korekty zbiorcze.

 

 1. Faktury zaliczkowe:

- elementy faktury zaliczkowej,

- terminy wystawienia,

- konieczność wystawienia faktury końcowej,

- stosowanie i skutki proform.

 

 1. Dokumenty wewnętrzne.
 2. Błędy na fakturze a prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 3. Prezentacja faktury w JPK.
 4. Odpowiedzi na pytania uczestników.

 

 

Szczegóły organizacyjne przy szkoleniu online:

 •  Zajęcia prowadzone przez Internet, za pomocą specjalnej platformy  ClickMeeting umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy na czacie.
 • na wskazany adres e-mail uczestnik otrzyma zaproszenie do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting, prosimy o podawanie własnego adresu e-mail.
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Wymagania techniczne:

 • laptop/komputer z głośnikiem i mikrofonem/smartfon,
 • stabilny dostęp do Internetu.
 • przeglądarka internetowa (preferowana Google Chrome),
Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

kom. 518 694 495
kom. 518 694 427

biuro@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902