search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
20 stycznia 2024r.
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:00
Typ:
kurs
Tryb:
weekendowy
Opłata:
4680,- zł od osoby
4450,- zł Cena dla członków SKwP ze składką członkowską opłacona przez co najmniej ostatnie dwa lata
Raty:
2500,- zł I rata,
1090,- zł II rata,
1090,- zł III rata,

CEL:

Przygotowanie do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego.

ORGANIZACJA

 • Warunkiem uczestnictwa w kursie jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 5 dni przed jego rozpoczęciem;
 • Zajęcia dydaktyczne odbędą się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
  Przed zajęciami uczestnicy otrzymają link do platformy ClickMeeting oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej;
 • Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge;
 • 100% czasu zajęć odbywa się z wykładowcą – zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym.

WARUNKI ZALICZENIA

 • Obecność na poziomie min. 70%.

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do egzaminu na doradcę podatkowego.

PROGRAM:

Program zgodny z wymaganiami wynikającymi z ustawy o doradztwie podatkowym z dn. 5 lipca 1996 r. (Dz. U. z 2011, Nr 41 poz. 213)

 1. Źródła prawa i wykładnia prawa.
 2. Analiza podatkowa.
 3. Podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego.
 4. Materialne prawo podatkowe.
 5. Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji.
 6. Międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne.
 7. Prawo dewizowe.
 8. Prawo karne skarbowe.
 9. Organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej i kontrola skarbowa.
 10. Rachunkowość.
 11. Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych.
 12. Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa.

 

Ważne

Należność  po wcześniejszym potwierdzeniu terminu realizacji szkolenia przez Biuro Oddziału prosimy kierować na nasze konto w PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

kom. 518 694 495
kom. 518 694 427

biuro@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902