Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
24.09.2020
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:00
Typ:
szkolenie online
Tryb:
szkolenie online
Opłata:
160,- zł od osoby

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest praktyczne przedstawienie licznych zmian wprowadzonych w szczególności w przepisach VAT, ale także podatkach dochodowych (PIT, CIT) od 1 lipca 2020 r.

PROGRAM:

Nowa Matryca Stawek VAT (w tym m.in. najważniejsze założenia Matrycy, Wiążąca Informacja Stawkowa i jej znaczenie),
Zmiana warunków stosowania stawki VAT 0% do WDT,
Zmiany w VAT dot. importu towarów,
Nowe regulacje dot. Mechanizmu Podzielonej Płatności i białej listy.
Inne zmiany (przesunięcie terminów dot. JPK_VAT7M i 7K i kas fiskalnych on-line, określone zmiany w podatkach dochodowych (np. w zakresie stosowania PKWiU 2015, obowiązków organów rentowych, ulgi na złe długi).

ORGANIZACJA:

Szkolenie odbędzie się w czwartek 17.09.2020 r. od godz. 16.00 do godz. 19.15

Szkolenie jest organizowane poprzez platformę ClickMeeting, do której link zostanie Państwu przesłany na podany przy zgłoszeniu adres mailowy w dniu szkolenia.

Szkolenie organizowane wspólnie z Polską Izbą Biegłych Rewidentów.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku i dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).

HARMONOGRAM:
15:45 - 16:00 logowanie uczestników
16:00 - 17:30 wykład
17:30 - 17:45 przerwa
17:45 - 19:15 wykład

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ:

materiały szkoleniowe
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Należność prosimy kierować na nasze konto w PKO BP S.A. O/Olsztyn nr 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

DODATKOWE INFORMACJE:

Mikołaj Hajduk – doradca podatkowy, praktyk, wieloletni wykładowca, prelegent SKwP O/Gdańsk.

 

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

tel. 89 527 90 50
tel. 89 527 90 60
kom. 517-358-268

biuro@olsztyn.skwp.pl
szkolenia@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902