Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
26 maja 2022
Typ:
kurs
Tryb:
w dni robocze
Opłata:
400.00,- zł od osoby
Zapisz się

Plan zajęć:

 • Przepisy „Nowy Polski Ład” – ich wpływ na technikę naliczania list płac.
 • Wskaźniki i stawki płacowe obowiązujące w 2022 roku:
 • dodatek za pracę w porze nocnej
 • roczny limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
 • koszty uzyskania przychodów i kwota zmniejszająca podatek po zmianach
 • skala podatkowa po zmianach
 • współczynnik urlopowy
 • minimalna podstawa zasiłkowa
 • minimalna stawka godzinowa
 • kwoty wolne od potrąceń.
 • Technika naliczania wynagrodzenia za pracę w praktyce w 2022 r. z uwzględnieniem przepisów Polskiego Ładu np.

- Wynagrodzenie z uwzględnieniem „ulgi dla klasy średniej”

- Wynagrodzenie w miesiącu przekroczenia progu podatkowego

- Wynagrodzenie w miesiącu przekroczenia rocznego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

- Nowe zasady rozliczania zaliczki na podatek obowiązujące od 8 stycznia 2022 r. – wkładka aktualizacyjna,

(16 praktycznych zadań o różnej tematyce płacowej)

 • Przełom roku a obowiązki pracodawcy
 • Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent pieniężny w 2022 r. – współczynnik urlopowy i rozliczanie urlopów na przełomie roku,
 • wynagrodzenie chorobowe czy zasiłek chorobowy – rozliczanie absencji chorobowych,
 • okres zasiłkowy na przełomie roku,
 • wynagrodzenie i dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych, wynagrodzenie urlopowe, ekwiwalent pieniężny za urlop – zasady naliczeń i najważniejsze informacje dotyczące wypłat w 2022 r.

·  Odpowiedzi na pytania uczestników

Wykładowca:

Milena Skorupska – kierownik działu kadr i płac w biurze rachunkowym, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 14 lat zajmuje się problematyką kardowo -płacową. Doświadczony wykładowca z zakresu praktycznego rozliczania płac, ZUS oraz podatku od wynagrodzeń.

ORGANIZACJA

Zajęcia odbędą się 26 maja 2022r. godzinach od 9:00-15:00

W ramach szkolenia zapewniamy:
•materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf)
•zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

WARUNKI  UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i opłata do dnia 20 maja 2022r .

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting.

Wymagania techniczne: komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.

Opłatę za szkolenie prosimy uiścić po wcześniejszy potwierdzeniu realizacji szkolenia przez pracownika biura na konto: PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka
Dane do faktury
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

kom. 518 694 495
kom. 518 694 427

biuro@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902

close