Miasto:
Olsztyn
Miejsce:
Kajki 10/12
10-547 Olsztyn
Termin rozpoczęcia:
20, 21 listopada 2020r.
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Seminarium
Tryb:
piątek i sobota
Opłata:
650,- zł od osoby
Zapisz się

Wykładowca: Regina Frąckowiak

Podstawowe cele szkolenia (w tym oczekiwane efekty kształcenia)

 • Usystematyzowanie, pogłębienie i aktualizacja wiedzy z zakresu Krajowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 (Z) Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych [KSUA 3000 (Z)] oraz prawa handlowego w zakresie świadczenia przez biegłych rewidentów usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek.
 • Pogłębienie wiedzy na temat roli biegłego rewidenta w ww. procesach.
 • Wypracowanie umiejętności rozwiązywania problemów praktycznych z ww. obszarów.
 • Przedstawienie przykładów praktycznych dokumentów związanych ze świadczeniem usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek – w szczególności przykładowe pisma, umowy, oświadczenia, fragmenty dokumentacji, opinii z wykonania ww. usług.

Czas trwania szkolenia i zakres tematyczny zajęć

 • Szkolenie zaprojektowane zostało na 16 godzin z bloku rewizja finansowa.
  • Szkolenie zakończy się sprawdzianem wiadomości.

Dodatkowe informacje

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • komplet materiałów szkoleniowych „Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek – planowanie, wykonanie, sprawozdawczość” (Autor: J. Żukowska-Kalita, Ewa Sobińska; Wydawca: CE PIBR)
 • przerwy kawowe,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu,
 • lunch.

Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto:

68 1020 3541 0000 5902 0010 8902

 

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

tel. 89 527 90 50
tel. 89 527 90 60
kom. 517-358-268

biuro@olsztyn.skwp.pl
szkolenia@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902