Miasto:
Olsztyn
Miejsce:
Kajki 10/12
10-547 Olsztyn
Termin rozpoczęcia:
28.10.2020
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Seminarium
Tryb:
środa
Opłata:
380,- zł od osoby

Wykładowca: Małgorzata Mazurkiewicz

Podstawowe cele szkolenia (w tym oczekiwane efekty kształcenia)

 • Omówienie zmian w prawie podatkowym w zakresie podatku CIT, PIT, VAT i innych podatków obowiązujących polskie podmioty gospodarcze.
 • Uzyskana wiedza powinna się przełożyć na praktyczną umiejętność biegłego rewidenta w zakresie oceny dostosowania systemów ewidencyjnych do aktualnych wymogów prawa podatkowego oraz konsekwencji zmian prawa podatkowego na sprawozdanie finansowe.
 • Uzyskana wiedza powinna umożliwić biegłemu rewidentowi identyfikowanie potencjalnych ryzyk związanych z brakiem odpowiedniego przygotowania klientów do wdrożenia zmian prawa podatkowego.

Czas trwania szkolenia i zakres tematyczny zajęć

 • Szkolenie trwa w godzinach: 9.00 do 15.30.
 • Szkolenie zalicza 8 godzin obowiązkowego doskonalenia biegłych rewidentów: 4 godziny z bloku rachunkowość i 4 godziny z bloku rewizja finansowa .
 • Szkolenie obejmuje swoim zakresem ostatnie zmiany w przepisach podatkowych (CIT, PIT, VAT i inne), które mogą mieć istotny wpływ na sprawozdania finansowe za ubiegły i bieżący rok (wliczając w to podatek odroczony) oraz sposób ich badania.
 • Szkolenie zakończy się sprawdzianem wiadomości.

Program:

wkrótce ...

Dodatkowe informacje

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe, w tym podręcznik "Podatki 2019" (wyd. SKwP)
 • przerwy kawowe,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu,
 • obiad.

Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto:

68 1020 3541 0000 5902 0010 8902

 

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

tel. 89 527 90 50
tel. 89 527 90 60
kom. 517-358-268

biuro@olsztyn.skwp.pl
szkolenia@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902