Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
trwa nabór
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
szkolenie online
Tryb:
szkolenie online
Opłata:
240,- zł od osoby
Zapisz się

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym, z dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).

Organizacja

Czas trwania: 6 godziny dydaktycznych ,

Prowadzący:

Dorota Łabuda – biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, trener administracji skarbowej – wykładowca Krajowej Szkoły Skarbowości, posiadający blisko 25 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, współpracujący między innymi z 11 oddziałami okręgowymi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

W ramach szkolenia zapewniamy:

  • autorskie materiały szkoleniowe,
  • zaświadczenie o ukończeniu.

Należność prosimy kierować na nasze konto w PKO BP S.A. O/Olsztyn nr 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

Program szkolenia:

1. Narzędzia uszczelniające system podatku VAT:
a) Procedury rejestracyjne – czynności podejmowane przez urzędy skarbowe przy rejestracji działalności albo zmianie właściwości miejscowej podmiotu.
b) faktura do paragonu z NIP – warunki, wyjątki, sankcje – interpretacje organów podatkowych
c) Biała lista i należyta staranność
I. dane zawarte w Rejestrze Podatników VAT („białej liście”) – jakie rachunki bankowe są widoczne w rejestrze (rachunki techniczne, indywidualne, faktoring, podatnik zwolniony z VAT itd.)
II. kontrowersyjne stanowisko organów podatkowych w kwestii wyliczania „wartości transakcji 15 000 zł” (np. sumowanie kwot za poszczególne miesiące w przypadku umów ciągłych),
III. „biała lista” a zapłata w formie innej niż przelew (karta kredytowa, PayPal itd.),
IV. zapłata na rachunek inny niż zawarty w „białej liście” a skutki w podatku VAT oraz w podatkach dochodowych od 1 stycznia 2020 r. (w tym brak możliwości zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodu) - jak uniknąć negatywnych konsekwencji
V. wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące białej listy podatników VAT.
VI. metodologia „dobrej wiary” a biała księga – stanowisko Ministerstwa Finansów - korzyści i negatywne skutki dla podatnika w tym sankcje.
d) Obowiązkowa podzielona płatność („split payment”) i solidarna odpowiedzialność:
I. mechanizm podzielonej płatności – omówienie zasad stosowania, z uwzględnieniem praktycznych doświadczeń oraz interpretacji organów podatkowych (załącznik nr 15 do ustawy zamiast odwrotnego obciążenia, warunki obowiązkowego MPP i adnotacja na fakturach, faktura w walucie a MPP, zaliczka a MPP, zbiorczy komunikat przelewu – ułatwienie czy kłopot)
II. możliwość wydatkowania środków z rachunku VAT w tym wniosek o ich uwolnienie
III. sankcje dla sprzedawcy i nabywcy, solidarna odpowiedzialność
IV. skutki nieprzestrzegania przepisów o obowiązkowej podzielonej płatności w PIT / CIT od 1 stycznia 2020 r.
V. różnica między obowiązkowym MPP a płatnością z białej listy
2. Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności – nowe zasady wprowadzone w 2019 r.
a) prawa i obowiązki wierzyciela,
b) prawa i obowiązki dłużnika
c) spór o zgodność przepisów „ulgi na złe długi” z dyrektywą VAT rozstrzygnie TSUE

3. Zasady odliczenia podatku:
a) prawo do odliczenia podatku VAT w myśl przepisów prawa krajowego i UE,
b) moment powstania obowiązku podatkowego a prawo do podatku naliczonego
c) faktury otrzymane po terminie a prawo do podatku naliczonego. Nadrzędność dyrektywy unijnej nad przepisami krajowymi.
d) orzecznictwo krajowe oraz TSUE w tym:
- stawka VAT na fast foody – sprzedaż dań gotowych i posiłków
- błędna nazwa towaru lub usługi na fakturze a prawo do podatku naliczonego
- moment powstania obowiązku w usługach budowlanych a prawo do podatku naliczonego.
4. Interpretacje ogólne Ministerstwa Finansów
a) Korzystanie z samochodów osobowych - nowe wyjaśnienia MF
b) Trwała zabudowa meblowa

5. Faktury korygujące – prawa i obowiązki stron transakcji. Nowy ważny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie elektronicznych potwierdzeń odbioru faktur korygujących.
6. Prawo do podatku naliczonego a WNT wykazane z opóźnieniem – spór rozstrzygnie TSUE.
7. Wyłączenia stosowania obniżenia podatku.
a) Odliczenie podatku VAT związanego z zakupem usług gastronomicznych i hotelowych w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wyjaśnień Ministerstwa Finansów.
b) Różnica między fakturą wadliwą a nierzetelną jako źródłem podatku.
c) Metodologia „dobrej wiary” a faktura nierzetelna.
8. Sankcje: dodatkowe zobowiązanie podatkowe, przesłanki stosowania przez organy podatkowe art. 108 ustawy o VAT i związane z tym orzecznictwo sądowe
a) Czy fiskus może domagać się podatku na podstawie art. 108 ustawy o VAT, jeżeli jego wykazanie nie wiązało się z oszustwem, lecz wynikało z błędnej wykładni prawa, a odbiorca i tak odliczyłby VAT, gdyby fakturowanie było prawidłowe
b) Czy art. 112b ust. 2 ustawy o VAT, nakładający 20-proc. sankcję VAT, jest zgodny z unijną dyrektywą VAT i wynikającą z niej zasadą proporcjonalności?
9. Najnowsze orzecznictwo sądów krajowych i TSUE dotyczące postępowań podatkowych w tym wyrok WSA w Gliwicach - wyrok TSUE w sprawie Glencore.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

tel. 89 527 90 50
tel. 89 527 90 60
kom. 517-358-268

biuro@olsztyn.skwp.pl
szkolenia@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902