Miasto:
Olsztyn
Miejsce:
Kajki 10/12
10-547 Olsztyn
Termin rozpoczęcia:
17.09.2020
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Konferencja
Tryb:
szkolenie jednodniowe
Opłata:
370,- zł od osoby
340,- zł Cena dla członków SKwP z opłaconą składką za ostatnie 2 lata

Organizacja

Czas trwania: 8 godziny dydaktycznych ,

Prowadzący:

Dorota Łabuda – biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, trener administracji skarbowej – wykładowca Krajowej Szkoły Skarbowości, posiadający blisko 25 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, współpracujący między innymi z 11 oddziałami okręgowymi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • zaświadczenie o ukończeniu.
 • przerwa kawowa
 • lunch

Należność prosimy kierować na nasze konto w PKO BP S.A. O/Olsztyn nr 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie nowych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług dotyczących nowego pliku JPK_VDEK zastępującego deklaracje VAT – 7 i VAT – 7K oraz informację podsumowującą VAT-27. Na szkoleniu poruszone zostaną najbardziej istotne kwestie, dotyczące stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług zasad tworzenia i przesyłania za pośrednictwem podpisu kwalifikowanego JPK_VDEK.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości i podatków, samodzielnych księgowych, głównych księgowych, pracowników i właścicieli biur rachunkowych, doradców podatkowych ora wszystkich osób zainteresowanych wdrożeniem JPK, w tym prowadzących samodzielną działalność gospodarczą. Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu tworzenia, sprawdzania i przesyłania obowiązkowego nowego pliku JPK_VAT w taki sposób, aby uniknąć grzywny za błędy w dokumencie JPK.

 

Program szkolenia:

 1. Na czym polega JPK z deklaracją, jakie formularze zastąpi?
 2. Korekta JPK_V7 zawierającej deklarację oraz ewidencję.
 3. Czy złożenie korekty struktury JPK_V7M oznacza automatycznie jednoczesną korektę deklaracji oraz ewidencji?
 4. Korekta wyłącznie części deklaracyjnej lub wyłącznie części ewidencyjnej.
 5. Korekta deklaracji oraz ewidencji złożonych za okresy sprzed lipca 2020r.?
 6. Nowe zasady prowadzenia ewidencji sprzedaży:

- jakie nowe dane należy podawać dla poszczególnych transakcji?
- wymóg księgowania transakcji konkretnym dowodem sprzedaży lub dowodem nabycia. Wyjaśnienie oznaczeń RO, WEW, FP, VAT_RR, MK.

 1. Co kryje się pod oznaczeniami GTU od 01 do 13?:
  - usługi transportowe i gospodarka magazynowa, które czynności podlegają oznaczeniu?
  - paliwa, oleje, odpady i inne towary z załącznika nr 15.
  - jak raportować sprzedaż samochodów, części samochodowych i innych pojazdów?
  - handel metalami a oznaczenia GTU

- Nieruchomości.

- Usługi niematerialne: doradztwo, reklamowe i marketingowe, zarządzania, inne.

 1. Co z fakturami zaliczkowymi oraz korektami?
 2. Wyjaśnienie znaczników literowych: SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_dostawa, B_MPV_prowizja.
 3. Zmiany zasad raportowania sprzedaży na kasie fiskalnej.
 4. Faktury do paragonów oraz faktury uproszczone w nowym pliku JPK VAT, z uwzględnieniem ostatniej zmiany z dnia 1 kwietnia 2020 r. (przepisy przejściowe do grudnia 2020 r.)
 5. Specyfika wykazywania dokumentów wewnętrznych.
 6. JPK VAT a obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (MPP).
 7. Istotna zmiana zasad prezentowania sprzedaży w ramach VAT marża.
 8. Transakcje z podmiotami powiązanymi.
 9. Obrót z zagranicą – kiedy dodatkowe oznaczenia?
 10. Nowe pola w deklaracji VAT. Zaliczenie zwrotu na poczet innych zobowiązań z poziomu pliku JPK VAT.
 11. Wykazywanie zastosowania szczególnych procedur podatkowych dla poszczególnych dokumentów sprzedaży.
 12. Nowe zasady prowadzenia ewidencji zakupu:

- oznaczenie niektórych rodzajów nabyć,

- specyfika wykazywania dokumentów wewnętrznych,

- obowiązek oznaczania transakcji objętych obowiązkiem podzielonej płatności,

- obowiązek oznaczania transakcji importu towarów.

 1. Przykłady praktyczne praz zasady prowadzenia ewidencji VAT w świetle wyjaśnień Ministerstwa Finansów.
 2. Korekta inicjowana przez organ podatkowy.
 3. Zasady i procedura nakładania kar 500 zł za błędy popełnione w JPK_V7M(K).
 4. Jakie błędy zagrożone są karą 500 zł?
 5. Jakie kroki musi wykonać organ podatkowy, żeby nałożyć na podatnika karę?
 6. Czy od kary można się odwołać?
 7. Konsekwencje karne-skarbowe nieterminowego złożenia JPK_V7 lub błędów popełnionych w JPK_V7.
Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

tel. 89 527 90 50
tel. 89 527 90 60
kom. 517-358-268

biuro@olsztyn.skwp.pl
szkolenia@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902