Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
07.07.2020
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
szkolenie online
Tryb:
szkolenie online
Opłata:
240,- zł od osoby

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym, z dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).

Organizacja

Czas trwania: 6 godziny dydaktycznych

Prowadzący:

Doradca podatkowy, adwokat Hubert Grzyb - założyciel kancelarii „HGtax” specjalizującej się w doradztwie podatkowym dla biznesu. Ekspert w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Doradzał w skomplikowanych projektach dotyczących podatku VAT na rzecz polskich oraz zagranicznych firm. Doświadczony wykładowca, głównie w tematyce podatku od towarów i usług. Przeprowadził ok. 500 szkoleń, w tym m. in. dla pracowników organów podatkowych, doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Autor publikacji z zakresu podatku VAT oraz podatków dochodowych.

W ramach szkolenia zapewniamy:

  • autorskie materiały szkoleniowe,
  • zaświadczenie o ukończeniu.

Należność prosimy kierować na nasze konto w PKO BP S.A. O/Olsztyn nr 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy na zmiany zasad raportowania VAT wprowadzone poprzez nowy plik JPK VAT od 1 października 2020 r. Szkolenie od strony praktycznej porusza poszczególne aspekty aktualne dla osób sporządzających plik JPK VAT. Wartością dodaną jest to, że prowadzący na podstawie kilkunastu przeprowadzonych dotychczas szkoleń z JPK VAT zebrał wiele praktycznych wątpliwości, które nie są wyjaśnione przez przepisy i Ministerstwo Finansów, a które często występują i są istotne dla księgowych. Na szkoleniu omawiane będzie także w jaki sposób – zgodnie z praktyką wykładowcy – powinno nastąpić wdrożenie nowego pliku JPK VAT w firmie, jednostce sektora finansów publicznych i biurze rachunkowym.

PROGRAM SZKOLENIA

1.  Na czym polega połączenie pliku JPK VAT z deklaracją VAT?

2. Kiedy regulacja wchodzi w życie dla dużych przedsiębiorców, a kiedy dla pozostałych podatników. Co wynika z przepisów Tarczy Antykryzysowej?

3. Jakie nowe dane należy podawać dla poszczególnych transakcji?

4. Wymóg księgowania transakcji konkretnym dowodem sprzedaży lub dowodem nabycia. Wyjaśnienie oznaczeń RO, WEW, FP, VAT_RR, MK.

5. Zmiany zasad raportowania sprzedaży na kasie fiskalnej.

6. Faktury do paragonów oraz faktury uproszczone w nowym pliku JPK VAT, z uwzględnieniem ostatniej zmiany z dnia 1 kwietnia 2020 r.

7. Co kryje się pod oznaczeniami GTU od 01 do 13?
a) Usługi transportowe i gospodarka magazynowa, które czynności podlegają oznaczeniu?
b) Paliwa, oleje, odpady i inne towary z załącznika nr 15.
c) Jak raportować sprzedaż samochodów, części samochodowych i innych pojazdów?
d) Handel metalami a oznaczenia GTU.
e) Nieruchomości.
f) Usługi niematerialne: doradztwo, reklamowe i marketingowe, zarządzania, inne.
g) Co z fakturami zaliczkowymi oraz korektami?

8. Wyjaśnienie znaczników literowych: SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_dostawa, B_MPV_prowizja.

9. JPK VAT a obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (MPP).

10. Istotna zmiana zasad prezentowania sprzedaży w ramach VAT marża.

11. Transakcje z podmiotami powiązanymi.

12. Obrót z zagranicą – kiedy dodatkowe oznaczenia?

13. Nowe pola w deklaracji VAT. Zaliczenie zwrotu na poczet innych zobowiązań z poziomu pliku JPK VAT.

14. Jak sprawnie wdrożyć nowy plik JPK w firmie? Jak biuro rachunkowe powinno przygotować siebie i klientów?

15. Konsekwencje błędnego przygotowania pliku JPK VAT.
a. Autokorekta JPK VAT.
b. Korekta JPK VAT na skutek wezwania z urzędu skarbowego.
c. Zasady nakładania kary pieniężnej w wysokości 500 zł po zmianie wynikającej Tarczy Antykryzysowej
d. Odpowiedzialność karnoskarbowa za nierzetelny plik JPK VAT.

16. Na jakich zasadach odbywać się będzie korekta deklaracji i JPK VAT po zmianie przepisów, gdy dotyczyć będzie okresu sprzed zmiany przepisów?

 

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

tel. 89 527 90 50
tel. 89 527 90 60
kom. 517-358-268

biuro@olsztyn.skwp.pl
szkolenia@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902