Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
3 listopada 2022
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:00
Typ:
kurs
Tryb:
w dni robocze
Opłata:
1450.00,- zł od osoby

Szkolenie obejmuje 45 godzin dydaktycznych. 

Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu w godzinach 16:00-20:00 (5 godzin dydaktycznych)

Wykładowca: Milena Skorupska- właściciel firmy, kierownik działu kadr i płac w biurze rachunkowym, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 14 lat zajmuje się problematyką kardowo-płacową. Doświadczony wykładowca z zakresu praktycznego rozliczania płac, ZUS oraz podatku od wynagrodzeń.

PROGRAM SZKOLENIA

1 dzień – ZUS

zasiłki chorobowe

 1. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
  - zasiłek chorobowy
  -świadczenia rehabilitacyjne
  - zasiłek wyrównawczy
  - zasiłek macierzyński
  - zasiłek opiekuńczy
  - warunki, wysokość, finansowanie, dokumentacja w/w
  zasiłków
 2. Praktyczne naliczanie zasiłku chorobowego.

 

2 dzień – ZUS

podleganie do ubezpieczenia

 1. Składki społeczne pracownika i pracodawcy
 2. IWA
 3. ZSWA
 4. Umowa zlecenie
 5. Umowy o dzieło

 

3 dzień - systemy czasu pracy

 1. Podstawowy system czasu pracy
 2. Równoważny system czasu pracy
 3. Prowizyjny system czasu pracy
 4. Harmonogramy
 5. Wpływ czasu pracy na wyliczanie wynagrodzenia za pracę.

 

4 dzień – wynagrodzenia

 1. Zmiany w wynagrodzeniach 2022
 2. Potracenia z wynagrodzeń

 

5 dzień - wynagrodzenia + podatek dochodowy od osób fizycznych

 1. Kwota wolna
 2. Koszty uzyskania przychodu
 3. Ulgi podatkowe
 4. PIT-11

 

6 dzień  - praktyczne naliczanie wynagrodzeń

 1. Naliczanie wynagrodzenia za pracę
 2. Naliczanie wynagrodzeń za pracę nocną
 3. Naliczanie wynagrodzenia za nadgodziny

 

7 dzień - praktyczne naliczanie wynagrodzeń

 1. Naliczanie wynagrodzenia za czas choroby
 2. Naliczanie zasiłków
 3. Ręczne wyliczenie listy płac z uwzględnieniem powyższych składników.

 

8 dzień - płatnik ZUS

 1. Obsługa interfejsu użytkownika - podstawowe zasady pracy w programie Płatnik- opis ekranów i okienek oraz zasady obsługi menu głównego i nawigacji w programie.
  Ustawianie parametrów programu niezbędnych do prawidłowego przygotowania dokumentów do ZUS. Aktualizacja programu i parametrów.
  3. Certyfikaty - zarządzanie certyfikatami, certyfikat kwalifikowany.
  4. Rejestr Płatnika - zakładanie kartoteki płatnika i dokonywanie zmian w Rejestrze Płatnika. Potwierdzanie danych płatnika w ZUS.
  5. Rejestr Ubezpieczonych - wprowadzanie danych ubezpieczonych do Rejestru Ubezpieczonych - zakładanie kartoteki ubezpieczonego oraz modyfikacja danych w Rejestrze.
  6. Statusy weryfikacji dokumentów w programie Płatnik.
  7 Przygotowanie dokumentów zgłoszeniowych ubezpieczonego:
  - zgłoszenia ZUS ZUA i ZUS ZZA ( zgłaszanie ubezpieczonych)
  - ZUS ZCNA ( zgłaszanie członków rodziny ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego)
  - ZUS ZWUA ( wyrejestrowanie ubezpieczonego z ZUS)
  - ZIUA ( zmiana/korekta danych identyfikacyjnych ubezpieczonego).

 

9 dzień – płatnik ZUS

 1. Tworzenie imiennych raportów rozliczeniowych miesięcznych oraz deklaracji rozliczeniowej miesięcznej ( raporty RCA, RSA, RZA i deklaracja DRA).
  9. Zestawy wprowadzone i zestawy wysłane – zasady tworzenia zestawów do wysyłki.
  10. Metody wysyłki dokumentów do ZUS - ustawienia programu i wysyłka dokumentów do ZUS. Raporty o wysyłce i potwierdzeniu.
  11. Statusy przetwarzania dokumentów w ZUS – śledzenie procesu przetwarzania w programie Płatnik.
  12. Tworzenie dokumentów Informacji Miesięcznych i Informacji Rocznych dla ubezpieczonych (dawniej RMUA).
  13. Tworzenie dokumentów płatniczych.
  14. Przydatne narzędzia w pracy z programem:
  - filtry i słowniki,
  - zastosowanie kreatorów do tworzenia dokumentów,
  - kopiowanie dokumentów.
  15. Komplety rozliczeniowe z ZUS.
  16. Komunikaty z ZUS w programie Płatnik.

DODATKOWE INFORMACJE

Szczegóły organizacyjne przy szkoleniu on-line:

 •  Zajęcia prowadzone przez Internet, za pomocą specjalnej platformy  ClickMeeting umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy na czacie.
 • na wskazany adres e-mail uczestnik otrzyma zaproszenie do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting, prosimy o podawanie własnego adresu e-mail.
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Wymagania techniczne:

 • laptop/komputer z głośnikiem i mikrofonem
 • stabilny dostęp do Internetu.
 • przeglądarka internetowa najnowsza aktualizacja (preferowana Microsoft Edge, Google Chrome, Safari),

Po potwierdzeniu terminu realizacji szkolenia przez pracownika biura, należność prosimy kierować na nasze konto w PKO BP S.A. O/Olsztyn nr 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902

 

Po potwierdzeniu terminu realizacji szkolenia przez pracownika biura, należność prosimy kierować na nasze konto w PKO BP S.A. O/Olsztyn nr 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane do faktury
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

kom. 518 694 495
kom. 518 694 427

biuro@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902