Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
trwa nabór
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
szkolenie online
Tryb:
szkolenie jednodniowe
Opłata:
240,- zł od osoby
Zapisz się

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym, z dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).

Organizacja

Czas trwania szkolenia wynosi 6 godzin lekcyjnych.

Rozpoczęcie: godzina 09.00 

W ramach szkolenia zapewniamy:

  • materiały szkoleniowe,
  • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

Należność prosimy kierować na nasze konto w PKO BP S.A. O/Olsztyn nr 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

 

Prowadzący: Filip Stradomski - Ukończył Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Obecnie doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego i Prawa Administracyjnego Gospodarczego w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe, które zdobywał w wiodących kancelariach prawnych oraz spółkach doradztwa podatkowego w Warszawie. Na co dzień zajmuje się doradztwem w zakresie stosowania przepisów MDR oraz AML. Jest autorem publikacji prawno-podatkowych. Posiada doświadczenie jako wykładowca.

 

Program szkolenia:

1. Podatek u źródła – zagadnienia wybrane.

a. Podatek u źródła na gruncie konwencji modelowej OECD oraz na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
b. Przepisy polskie – podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) oraz podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – stan prawny do dnia 31 grudnia 2018 r.

2. Podstawowe pojęcia związane z podatkiem u źródła.

3. Podstawowe zasady opodatkowania podatkiem u źródła:
e) należności licencyjnych,
f) odsetek,
g) dywidend.
h) pracy najemnej
i) zarządu oraz rady nadzorczej.
j) zysków kapitałowych.
k) nieruchomości.

4. Usługi niematerialne a zyski z przedsiębiorstwa.

5. Mechanizmy poboru podatku.

6. Stawka zredukowana albo zwolnienie na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

7. Zwolnienie na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowy od osób prawnych.

8. Problematyka dotycząca certyfikatów rezydencji.

9. Obowiązki informacyjne.

10. Podatek u źródła a możliwość postawienia zarzutu obejścia prawa.

 

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

tel. 89 527 90 50
tel. 89 527 90 60
kom. 517-358-268

biuro@olsztyn.skwp.pl
szkolenia@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902