Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
10.07.2020
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
szkolenie online
Tryb:
szkolenie online
Opłata:
240,- zł od osoby

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym, z dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).

Organizacja

Czas trwania: 6 godziny dydaktycznych

Prowadzący:

Doradca podatkowy, adwokat Hubert Grzyb - założyciel kancelarii „HGtax” specjalizującej się w doradztwie podatkowym dla biznesu. Ekspert w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Doradzał w skomplikowanych projektach dotyczących podatku VAT na rzecz polskich oraz zagranicznych firm. Doświadczony wykładowca, głównie w tematyce podatku od towarów i usług. Przeprowadził ok. 500 szkoleń, w tym m. in. dla pracowników organów podatkowych, doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Autor publikacji z zakresu podatku VAT oraz podatków dochodowych.

W ramach szkolenia zapewniamy:

  • autorskie materiały szkoleniowe,
  • zaświadczenie o ukończeniu.

Należność prosimy kierować na nasze konto w PKO BP S.A. O/Olsztyn nr 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest pozyskanie przez uczestników wiedzy na temat zmian przepisów dotyczących rozliczania VAT w obrocie międzynarodowym od 1 lipca 2020 r. Ponadto, celem kursu jest uaktualnienie wiedzy w szczególności o występującą obecnie praktykę interpretacyjną poszczególnych transakcji międzynarodowych.

Szkolenie przeznaczone dla:
• głównych księgowych,
• pozostałych pracowników pionu księgowości odpowiedzialnych w swoich jednostkach za prawidłowość rozliczenia VAT w obrocie międzynarodowym,
• dyrektorów finansowych/menadżerów odpowiedzialnych za kształt polityki firmy w zakresie transakcji międzynarodowych,
• pracowników działów sprzedaży/zakupu/logistyki pozostających w bezpośrednim kontakcie z zagranicznymi klientami/dostawcami.

Korzyści ze szkolenia
• pozyskanie praktycznej wiedzy co do zmian przepisów dotyczących podatku VAT w obrocie międzynarodowym od 1 lipca 2020 r.
• aktualizacja wiedzy o obecną praktykę wynikającą z orzecznictwa i wyjaśnień organów polskich i unijnych
• umiejętność rozpoznania okoliczności faktycznych transakcji powodujących ryzyko błędnego rozliczenia w zakresie VAT oraz zastosowania rozwiązania minimalizującego to ryzyko.

Program szkolenia

1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)
a) WDT - istota rzeczy.
b) Zmiany wynikające z pakietu Quick Fixes. Zaostrzenie warunków formalnych.
c) Jak dokumentować wywóz i bezpiecznie stosować stawkę 0 %.
d) Relacja przepisów polskich przepisów o dokumentacji wywozu do przepisów unijnych.
e) Magazyn konsygnacyjny – nowa procedura typu call-off stock.
f) Zmiany w zakresie informacji podsumowujących VAT UE.
g) Wyjaśnienia Komisji Europejskiej do zmian w WDT.

2. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)
a) Pojęcie i warunki formalne WNT.
b) Moment powstania obowiązku podatkowego.
c) Co zrobić, gdy dostawca rozlicza transakcję inaczej niż polski nabywca?
d) Odliczanie VAT naliczonego od WNT – najnowsze orzecznictwo.
e) Korekta WNT.
f) Prawidłowy kurs waluty.

3. Eksport towarów
a) Warunki wystąpienia eksportu towarów.
b) Eksport bezpośredni i eksport pośredni.
c) Dokumentacja do stawki 0 %.
d) Moment powstania obowiązku podatkowego. Znaczenie reguł INCOTERMS.
e) Zasady rozliczenia stawki 0 % przy eksporcie towarów.
f) Zaliczki na poczet eksportu towarów.

4. Import towarów
a) Miejsce opodatkowania importu towarów.
b) Podstawa opodatkowania importu towarów.
c) VAT należny od importu towarów. Duże ułatwienie po zmianach od 1 lipca 2020 r.
d) Odliczenie VAT naliczonego.
e) Planowane zmiany w imporcie towarów od 2021 r.

5. Transakcje łańcuchowe
a) Jak rozpoznać transakcję łańcuchową?
b) Przerwanie łańcucha dostaw.
c) Podmiot odpowiedzialny w transporcie.
d) Zasady ustalania dostawy ruchowej i nieruchomej.
e) Kiedy można zastosować stawkę 0 %, a kiedy stawkę krajową?
f) Zmiany w transakcjach łańcuchowych wynikające z pakietu Quick Fixes.
g) Transakcje łańcuchowe w nowym pliku JPK VAT.

6. Import i eksport usług
a) Definicja importu i eksportu usług.
b) Obciążenia z zagranicy. Kiedy import usług a kiedy poza VAT?
c) Miejsce świadczenia usługi.
d) Moment powstania obowiązku podatkowego oraz odliczenie VAT
e) Refakturowanie usług zagranicę i z zagranicy.
f) Prawidłowy kurs waluty.
g) Zasady prezentacji w deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka
Dane do faktury
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

kom. 518 694 495
kom. 518 694 427

biuro@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902