search Działamy dla księgowych od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
30 maja 2023r.
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:30
Typ:
kurs
Tryb:
w dni robocze
Opłata:
700,- zł od osoby
665,- zł Cena dla członków SKwP ze składką członkowską opłaconą przez co najmniej ostatnie dwa lata

KURS ON-LINE

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Planowane rozpoczęcie kursu 30.05.2023r. godz. 16:30

 

Harmonogram spotkań:

1

30.05.2023r.

wtorek

5 godz.

16:30 – 20:30

2

01.06.2023r.

czwartek

5 godz.

16:30 – 20:30

3

13.06.2023r.

wtorek

5 godz.

16:30 – 20:30

4

15.06.2023r.

czwartek

5 godz.

16:30 – 20:30

5

20.06.2023r.

wtorek

5 godz.

16:30 – 20:30

Cel kursu:

przygotowanie do samodzielnego prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR) zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podczas kursu słuchacz nabędzie umiejętności klasyfikowania operacji gospodarczych w odpowiednich kolumnach księgi oraz rozliczania na jej podstawie podatku dochodowego. Dowie się, jakie dodatkowe rejestry jest zobowiązany prowadzić podmiot gospodarczy rozliczający się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Kurs jest przeznaczony w szczególności dla osób prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się na podstawie KPiR, prowadzących biuro rachunkowe rozliczające podatników na KPiR oraz pracowników biur rachunkowych, a także dla wszystkich chętnych chcących poznać tajniki podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Wykładowca: Dawid Obrzeżgiewicz

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, specjalista w zakresie rachunkowości finansowej i podatkowej, właściciel biura rachunkowego. Doświadczenie zdobywał w podmiotach świadczących usługi doradcze w zakresie rachunkowości, podatków, konsolidacji sprawozdań finansowych. Autor licznych publikacji o tematyce rachunkowo-podatkowej. Stale obsługuje podmioty prowadzące działalność produkcyjną i handlową. Wykładowca studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Program:

I. Informacje ogólne:

1. Podstawy prawne.

2. Podmioty zobowiązane do prowadzenia KPiR.

3. Obowiązki ciążące na podmiotach prowadzących KPiR.

II. Zapisy dokonywane w KPiR – omówienie zasad funkcjonowania KPiR:

  1. Dowody księgowe stanowiące podstawę dokonywania zapisów w KPiR, w tym dla

podatników podatku VAT.

2. Terminy zapisów w KPiR.

3. Ewidencja przychodów (omówienie kolumn nr 7, 8 i 9 KPiR).

4. Ewidencja zakupu towarów handlowych i materiałów (omówienie kolumn nr 10 i 11 KPiR).

5. Ewidencja pozostałych kosztów funkcjonowania podmiotu (omówienie kolumn nr 12, 13 i

14 KPiR).

III. Rozliczenia podatkowe w ciągu roku dla prowadzących KPiR:

1. Ustalanie zaliczek na podatek dochodowy na podstawie dokonanych zapisów w KPiR.

2. Rozliczenia w podatku VAT.

IV. Zamknięcie roku w KPiR:

1. Inwentaryzacja – spis z natury.

2. Zamknięcia KPiR i ustalenie dochodu za rok podatkowy.

3. Przechowywanie dokumentów i księgi.

V. Dodatkowe rejestry związane z prowadzeniem KPiR:

1. Ewidencja środków trwałych i WNiP

2. Ewidencja sprzedaży

3. Ewidencji kupna i sprzedaży wartości dewizowych

4. Ewidencja przebiegu pojazdu

Formuła szkolenia:

✅ szkolenie prowadzone jest w formule on-line i ma cechy szkolenia stacjonarnego;

✅ podczas szkolenia komunikacja uczestników z wykładowcą odbywa się na czacie (uczestnicy

widzą zarówno prezentację i wykładowcę oraz mają możliwość zadawania pytań);

✅ każdy z uczestników szkolenia otrzyma na 1-2 dni przed terminem rozpoczęcia:

- indywidualne hasło i login,

- materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Wymagania sprzętowe:

❌ Potrzebny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą

audio-video (kamerka, głośnik, słuchawki).

Cena kursu:

 700 zł. od osoby,

665 zł. dla członków zwyczajnych ze składką członkowska opłaconą przez co najmniej ostatnie dwa lata.

ABY UZYSKAĆ CENĘ PROMOCYJNĄ należy w informacjach dodatkowych przy zgłoszeniu napisać z jakiej ceny specjalnej chcą Państwo skorzystać. Jeśli są Państwo członkiem oddziału SKwP należy wskazać nr członkowski  oraz Oddział do którego Państwo należą.

Czas trwania:

  • 25 godz. wykładowych on-line

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 652).

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

 

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

 

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

kom. 518 694 495
kom. 518 694 427

biuro@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902