Miasto:
Elbląg
Miejsce:
Powstańców Warszawskich 9/1
82-300 Elbląg
Termin rozpoczęcia:
01.07.2022
Typ:
szkolenie
Tryb:
w dni robocze
Opłata:
400,- zł od osoby
380,- zł Cena dla członków

!!! POZOSTAŁY JUŻ TYLKO WOLNE MIEJSCA - ONLINE  !!!

Szkolenie trwa w godzinach 9:00- 15:00 (7 godzin dydaktycznych)

Wykładowca: Leszek Lewandowicz- Doradca podatkowy, w przeszłości zatrudniony w administracji podatkowej, obecnie prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego; w SKwP pełni funkcję Sekretarza Zarządu Głównego w Warszawie oraz Sekretarza Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu, prowadzi zajęcia z podatków (VAT, podatki dochodowe, podatki majątkowe, podatki lokalne, procedury podatkowe). Wieloletni wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie obejmuje zmiany wprowadzane w przepisach podatkowych (przede wszystkim PIT) w trakcie 2022 r., w tym od 1 lipca 2022 r. Duża nowelizacja w tym zakresie została uchwalona w dniu 9 czerwca 2022 r. Poza tym zostało przesunięte wejście w życie niektórych przepisów w zakresie VAT, w tym nakładających dodatkowe obowiązki na podatników.

 • zmiany w podstawie obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne (ustawa z 9 lutego 2022 r.)
 • zmiany w zakresie składania PIT-2 (ustawa z 24 lutego 2022 r.)
 • ustalanie miejsca rezydencji dla obywateli Ukrainy,
 • ponowna zmiana skali podatkowej
 • likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne w działalności gospodarczej (podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa) – odliczenie od dochodu (zaliczenie do kosztów) lub odliczenie od podatku
 • zmiany w zakresie zaliczek PIT z tytułu działalności gospodarczej, w tym przepisy przejściowe
 • przywrócenie wspólnego opodatkowania osób samotnie wychowujących
 • zwiększenie limitów dziecka dla celów ulg podatkowych
 • dochody rozliczane samodzielnie przez małoletnie dziecko
 • wyjaśnienie postępowania ze stratą powstałą po zastosowaniu niektórych nowych zwolnień
 • zmiany w katalogu zwolnień przedmiotowych (art.21 PIT)
 • zmiany w zakresie ulgi na ochronę zabytków
 • obniżenie stawki PIT od drobnych umów
 • nowe obowiązki płatnika, w szczególności pracodawcy i zleceniodawcy
 • nowy wzór PIT-2
 • nowe zasady odliczania przez płatników kwoty zmniejszającej podatek
 • wniosek o niepobieranie zaliczek przez płatnika
 • odpowiedzialność płatnika za błędne wnioski lub oświadczenia osób zatrudnionych
 • zmiany w obliczaniu zaliczek przez pracodawców
 • mechanizm porównania rozliczenia PIT za 2022 r. wg nowych i „nowszych” zasad
 • zmiana formy opodatkowania za rok 2022
 • JPK w podatkach dochodowych – nowe terminy
 • uchylenie abolicji podatkowej
 • lista ważniejszych problemów nadal nierozwiązanych w nowelizacji
 • planowane zmiany w przepisach podatkowych: VAT, CIT, PIT

Program może ulec zmianie wraz z postępem procesu legislacyjnego

DODATKOWE INFORMACJE

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • zaświadczenie o ukończeniu
 • materiały dydaktyczne
 • Lunch
 • Przerwę kawową

Po potwierdzeniu terminu realizacji szkolenia przez pracownika biura, należność prosimy kierować na nasze konto w PKO BP S.A. O/Olsztyn nr 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka
Dane drugiego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka
Dane czwartego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka
Dane piątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka
Dane szóstego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka
Dane siódmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka
Dane ósmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka
Dane do faktury
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

kom. 518 694 495 urlop do dnia 29.07.2022
kom. 518 694 427

biuro@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902