Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
04.08.2020
Godzina rozpoczęcia kursu:
11:00
Typ:
szkolenie online
Tryb:
szkolenie online
Opłata:
160,- zł od osoby

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym, z dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).

Organizacja

Czas trwania szkolenia wynosi 4 godziny lekcyjne.

Rozpoczęcie: godzina 11.00 

Prowadzący:

Kalina Kaczmarek  – ekspert prawa pracy z 19 letnim doświadczeniem; prowadzi działalność konsultingowo – szkoleniową w zakresie „twardego HR”. W latach 2001-2018  pracownik Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku,  na stanowiskach inspektora pracy a następnie starszego inspektora pracy. Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi oraz realizująca szkolenia zamknięte dla potrzeb konkretnego odbiorcy; specjalizuje się w problematyce prawnej ochronie pracy, doradca i stały współpracownik wielu przedsiębiorstw i instytucji. Wieloletni wykładowca na studiach magisterskich.

W ramach szkolenia zapewniamy:

  • autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
  • zaświadczenie o ukończeniu.

Należność prosimy kierować na nasze konto w PKO BP S.A. O/Olsztyn nr 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

PROGRAM

1.Najważniejsze założenia wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych
 rola jaką mają spełnić
 inne formy oszczędzania na emeryturę
 zasady tworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych

2. Adresaci Pracowniczych Planów Kapitałowych
 obligatoryjne członkostwo na start
 kto, kiedy i jak musi się zapisać

3. Ogólne zasady Pracowniczych Planów kapitałowych

4.Charakterystyka Umowy o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych

5. Obowiązki pracodawcy – Pracownicze Plany Kapitałowe
 wpłaty dokonywane w ramach PPK
 czym kierować się wybierając usługodawcę
 obowiązki informacyjne i administracyjne pracodawcy
 rola pracowników w tworzeniu PPK

6. Koszty zarządzania PPK

7. Nadzór nad funkcjonowaniem PPK

8. Pracownik w PPK
 kto, kiedy i jak musi/może się zapisać
 wystąpienie z PPK i co dalej
 co się dzieje z PPK w przypadku zmiany pracodawcy
 podział środków w przypadku rozwodu, śmierci uczestnika
 kiedy i jak można dysponować środkami PPK przed 60 rokiem życia po przekroczeniu 60 roku życia

9. Rozporządzanie środkami z PPK przez Uczestnika
 rodzaj wpłat
 zachęty do inwestowania od Państwa
 nadzór nad funkcjonowaniem PPK

10. Przepisy karne

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

tel. 89 527 90 50
tel. 89 527 90 60
kom. 517-358-268

biuro@olsztyn.skwp.pl
szkolenia@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902