Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
trwa nabór
Godzina rozpoczęcia kursu:
11:00
Typ:
szkolenie online
Tryb:
szkolenie online
Opłata:
135,- zł od osoby

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym, z dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).

Organizacja

Czas trwania szkolenia wynosi 3 godziny lekcyjne.

Rozpoczęcie: godzina 11.00 

Prowadzący:

Kalina Kaczmarek  – ekspert prawa pracy z 19 letnim doświadczeniem; prowadzi działalność konsultingowo – szkoleniową w zakresie „twardego HR”. W latach 2001-2018  pracownik Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku,  na stanowiskach inspektora pracy a następnie starszego inspektora pracy. Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi oraz realizująca szkolenia zamknięte dla potrzeb konkretnego odbiorcy; specjalizuje się w problematyce prawnej ochronie pracy, doradca i stały współpracownik wielu przedsiębiorstw i instytucji. Wieloletni wykładowca na studiach magisterskich.

W ramach szkolenia zapewniamy:

  • autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
  • zaświadczenie o ukończeniu.

Należność prosimy kierować na nasze konto w PKO BP S.A. O/Olsztyn nr 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

PROGRAM

1. Problematyka pracy zdalnej, w szczególności:
- czym się różni praca zdalna wynikająca ze SPECUSTAWY od tzw. „Home office” ?
- gdzie przechowywać polecenie pracy zdalnej – akta osobowe czy „teczka czasu pracy” ?
- na ile czasu ma być wydane takie polecenie?
- na jakich zasadach świadczyć dłużej pracę zdalną?
- czas pracy, a praca zdalna, jakie dokumenty należy tworzyć na potrzeby ewidencjonowania czasu pracy w przypadku pracy zdalnej?
- co z RODO przy pracy zdalnej? Czy pracownicy pracujący zdalnie mogą korzystać z przerw?

2. Czy można pracownika wysłać na urlop wypoczynkowy bez jego wniosku?
- urlopy pracownicze a koronawirus
- zasady udzielania urlopu wypoczynkowego
- urlop zaległy – kiedy i na jakich zasadach jest udzielany?
- urlopy rodzicielski, ojcowski i wychowawczy – czy mogą być odpowiedzią na spadek zapotrzebowania na pracę?
- plan urlopów ¬¬– czy nadal obowiązuje?
- kiedy pracownik może odwołać urlop?

3. Polecenie pozostania w domu (przestój) – jakie są wymogi formalne, w jakiej formie powiadomić pracownika, czy musi być jakieś zarządzenie wewnętrzne? - wynagrodzenie za przestój – kiedy należy wypłacić?
- wynagrodzenie za przestój – zasady i warunki wypłacania
- wynagrodzenie za przestój a dodatkowy zasiłek opiekuńczy
- częste błędy w obliczeniach,
- przestój a świadczenia z ZFŚS
4. – Czy pracownik może odmówić przyjścia do zakładu pracy?

5. – Czy pracownik może odmówić wyjazdu w podróż służbową?

6. Na jakich zasadach można zawiesić wypłacanie premii i wyższych dodatków z Regulaminu wynagradzania, układów zbiorowych pracy i umów o pracę,

7. Zawieszenie badań profilaktycznych pracowników (wstępne, okresowe, kontrolne) oraz badań psychologicznych
- czy pracodawca może żądać od pracownika informacji o aktualnym stanie zdrowia?
- czy pracodawca może mierzyć temperaturę pracownikowi przed przystąpieniem do pracy? Jakie powinny pojawić się oświadczenia i informacje ze strony pracodawcy?

8. Czy pracownik musi obywać szkolenia bhp w okresie ogłoszonego stanu epidemii.
- czy w związku z koronawirusem należy aktualizować ocenę ryzyka zawodowego ?
- czy w związku z koronawirusem należy zmienić zasady przydziału środków ochrony indywidualnej ?

9. Zmniejszenie wymiaru czasu pracy, wypowiedzenie umowy o pracę.
Czasowe przeniesienie pracownika do innej pracy – jak to prawidłowo zrobić? Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron tak aby pracownik nie stracił prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

10. Zmiany rozkładów czasu pracy, praca nie przez wszystkie godziny, zmiana systemu pracy z dnia na dzień – czy to możliwe?
- metody uelastycznienia czasu pracy w okresie zagrożenia koronawirusem
- plusy i minusy „ruchomego/elastycznego czasu pracy”
- metody wprowadzenia „ruchomego/elastycznego czasu pracy”
- jak najszybciej objąć pracowników „ruchomym/elastycznym czasem pracy” ?
- jak zmienić godziny rozpoczynania pracy pracowników bez zmiany regulaminu pracy – bez zarzutu naruszania doby pracowniczej ?

11. Kwarantanna dla pracownika – co to oznacza dla zakładu pracy?
- kto poodejmuje decyzję o kwarantannie i na jakiej podstaw?
- jak jest rola pracodawcy?
- jakie obowiązki ma pracodawcy w związku z koronawirusem?
- kwarantanna a prawo do świadczeń z tytułu choroby?

12. Pracownik – żołnierz wojsk obrony terytorialnej – wezwany do służby – co to oznacza dla zakładu, jakie dokumenty musi przełożyć – co mu się należy?

13. Na jakich zasadach można zawiesić wypłacanie premii i wyższych dodatków z Regulaminu wynagradzania, układów zbiorowych pracy i umów o pracę,
– jak dokonać szybkich zmian w aktach wewnątrzzakładowych w związku z trudną sytuacją finansową.

14. Zmiany w umowach o pracę, ograniczenie świadczeń dla pracowników.

15. Wybrane zagadnienia dot. zwolnień grupowych
Kiedy stosować ustawę o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników?
Procedura zwolnień grupowych a zwolnienia indywidualne
Ochrona przed zwolnieniem w ustawie o zwolnieniach grupowych

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka
Dane do faktury
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

kom. 518 694 495
kom. 518 694 427

biuro@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902