Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
28 i 30.07.2020
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:30
Typ:
szkolenie online
Tryb:
szkolenie online
Opłata:
320,- zł od osoby

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu zarówno w ujęciu krajowym jak i międzynarodowym. Dodatkowo, zostaną omówione nowe ryzyka  i wyzwania z obszaru AML/CFT powodowane epidemią COVID-19 oraz nadchodzące zmiany legislacyjne w sposobie walki z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu.

 

UZASADNIENIE:

Od 1 marca 2018 roku obowiązują przepisy Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Podmioty zidentyfikowane, jako instytucje obowiązane oprócz wypełniania obowiązujących przepisów, dążą do zarządzania ryzykiem AML/CFT poprzez identyfikacji nowych zagrożeń. Warunki gospodarcze w trakcie epidemii oraz „lockdown” dla gospodarki powodują wystąpienie nowych zjawisk dotychczas nieznanych, co wymaga z kolei aktualizacji wiedzy i poznania stosowanych praktyk.

Udział w szkoleniu wypełnia wymagania Art. 52 Ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie udziału w programach szkoleniowych.

 

ADRESACI SZKOLENIA: 

Szkolenie skierowane jest przede wszystkich do tych pracowników, którzy zgodnie z wymaganiami Ustawy zostali wyznaczeni, jako osoby odpowiedzialne za zapewnienie zgodności działalności instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a zgodnie z Art. 52  powinny wziąć udział w programach szkoleniowych dotyczących realizacji wymagań prawnych.

 

METODY SZKOLENIOWE:

Wykład połączony z analizą przypadków (proponowanych przez trenera i zgłaszanych przez uczestników), dyskusja moderowana.

 

PROGRAM:

 1. Podstawowe pojęcia i przepisy ogólne.
 2. Budowa system zwalczania zjawisk prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w Polsce i świecie.
 3. Instytucje obowiązane i ich obowiązki.
 4. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
 5. Analiza kontrahenta – listy sankcyjne, baza PEP.
 6. Kontrola instytucji obowiązanych, kary administracyjne, przepisy karne.
 7. Scenariusze nadużyciowe i typologia transakcji podejrzanych.
 8. Nowe ryzyka i wyzwania generowane przez COVID – 19 (nowe ryzyka i schematy nadużyciowe).
 9. Kim jest Money Laundering Reporting Officer ?
 10. Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu –  omówienie najistotniejszych zmian.

 

ORGANIZACJA:

Szkolenie odbędzie się w dniach: 28 i 30.07.2020 w godzinach od 1630 do 1930.

Szkolenie jest organizowane poprzez platformę ClickMeeting, do której link zostanie Państwu przesłany na podany przy zgłoszeniu adres mailowy w dniu szkolenia.

Uczestnicy otrzymają:

 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Prowadzący – Robert Rzepiński audytor śledczy z wieloletnim doświadczeniem pracy w grupach kapitałowych, wykładowca i trener z zakresu etyki i przeciwdziałania nadużyciom.

 

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

tel. 89 527 90 50
tel. 89 527 90 60
kom. 517-358-268

biuro@olsztyn.skwp.pl
szkolenia@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902