Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
trwa nabór
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
szkolenie online
Tryb:
szkolenie jednodniowe
Opłata:
240,- zł od osoby
Zapisz się

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym, z dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).

Organizacja

godzina: 9.00 do 14.00

Prowadzący:

Adwokat, Doradca Podatkowy Hubert Grzyb - specjalista w zakresie podatków, w tym podatku od towarów i usług oraz zasad fakturowania, wykładowca, autor publikacji.

W ramach szkolenia zapewniamy:

  • autorskie materiały szkoleniowe,
  • zaświadczenie o ukończeniu.

Należność prosimy kierować na nasze konto w PKO BP S.A. O/Olsztyn nr 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

Program

1. Zmiany w zakresie wewnątrzwspólnotowej dostawy (WDT).
a) Zaostrzenie przepisów dotyczących numeru VAT UE i identyfikacji nabywcy dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych.
b) Prawidłowa informacja podsumowująca VAT UE jako warunek stawki 0%.
c) Nowe, unijne zasady dokumentowania wywozu towarów.
d) Korzyści ze stosowania nowej regulacji.
e) Relacja przepisów unijnych do przepisów krajowych.
f) Przepisy przejściowe.

2. Zmiany w zakresie przemieszczeń towarów do magazynów konsygnacyjnych.
a) Przemieszczenie towarów własnych jako odmiana wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
b) Wyłączenia z obowiązku rozpoznania WDT towarów własnych.
c) Dostawy do magazynu konsygnacyjnego. Korzyści ze stosowania uproszczenia.
d) Nowa procedura WDT call-off stock – 1 stycznia 2020 r.
e) Warunki formalne dotyczące współpracy z unijnym odbiorcą.
f) Obowiązek prowadzenia ewidencji.
g) Informacja podsumowująca dla przemieszczeń I zmian w ewidencji.
h) Zmiana nabywcy w trakcie przechowywania.

3. Transakcje łańcuchowe.
a) Pojęcie transakcji łańcuchowych.
b) Elementy stanu faktycznego istotne dla skutków podatkowych.
c) Organizator transportu.
d) Dostawa ruchoma i dostawa nieruchoma (nieruchome).
e) Skutki podatkowe w zależności od roli w łańcuchu (pierwszy dostawca, pośrednik, odbiorca).
f) Zmiany w transakcjach łańcuchowych od 1 stycznia 2020 r.

4. Zmiany w imporcie towarów od 1 lipca 2020 r.
a) Uproszczenia w imporcie towarów.
b) Zmiana zasad rozliczania uproszczonego importu towaru.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

tel. 89 527 90 50
tel. 89 527 90 60
kom. 517-358-268

biuro@olsztyn.skwp.pl
szkolenia@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902