Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
01.06.2020
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
szkolenie online
Tryb:
szkolenie online
Opłata:
240,- zł od osoby

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym, z dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).

Organizacja

Czas trwania szkolenia wynosi 6 godzin lekcyjnych.

Rozpoczęcie: godzina 09.00 

 

Prowadzący:

Adwokat, Doradca Podatkowy Marcin Górski – specjalista w zakresie podatków, w tym podatku od towarów i usług oraz zasad fakturowania, wykładowca, autor publikacji.

W ramach szkolenia zapewniamy:

  • autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
  • zaświadczenie o ukończeniu.

Należność prosimy kierować na nasze konto w PKO BP S.A. O/Olsztyn nr 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

Program

I. Ewidencja VAT oraz deklaracje VAT.
1. Zakres przedmiotowy. Dostawa towarów oraz świadczenie usług. Obowiązek podatkowy.
2. Podstawowe informacje na temat obowiązków ewidencyjnych oraz informacyjnych dla potrzeb VAT – porównanie stanu prawnego dotychczasowego ze stanem prawnym przyszłym.
3. Elementy ewidencji VAT oraz elementy deklaracji VAT – analiza regulacji ustawowej.
4. JPK_VDEK jako dokument zbiorczy.
5. Termin oraz tryb przesłania. Jak postępować w przypadku rozliczenia miesięcznego. Jak postępować w przypadku rozliczenia kwartalnego ?
6. Możliwość korekty. Kiedy JPK_VAT składany po raz pierwszy ? Kiedy korekta ? Uzasadnienie przyczyn korekty.
7. Sankcje za brak sporządzenia. Sankcje za wadliwe sporządzenie. Sankcje za brak wyjaśnienia wątpliwości. Sankcje za brak usunięcia wad.

II. JPK_VDEK.
1. Nagłówek. Kod formularza. Wariant formularza. Data wytworzenia. Nazwa systemu. Cel złożenia. Okres, którego dotyczy formularz. Itp.
2. Opis podmiotu. Osoba fizyczna. Jednostka organizacyjna.
3. Deklaracja. Część sprzedażowa. Część zakupowa. Pozostałe pozycje.
4. Ewidencja. Zasady oznaczania towarów oraz usług. Część sprzedażowa. Część zakupowa. Pozostałe pozycje.

III. Faktura VAT.
1. Rodzaje faktur VAT. Faktura VAT. E-faktura. Faktura zaliczkowa. Faktura korygująca. Zbiorcza faktura korygująca. Nota korygująca. Faktura VAT do paragonu. Faktura VAT podzielona płatność. Inne.
2. Faktury wystawiane w walucie obcej. Zasady przeliczania na złote.
3. Elementy poszczególnych faktur VAT. Pozycje dotyczące kwot. Pozostałe pozycje.
4. Termin wystawienia faktury. Faktury wystawiane ex post. Faktury wystawiane ex ante.

IV. JPK_FA(3).
1. Kod formularza. Wariant formularza. Cel złożenia. Data wytworzenia. Okres, którego dotyczy formularz. Itp.
2. Podmiot. Oznaczenie dostawcy towaru albo świadczącego usługę. Oznaczenie nabywcy towaru albo nabywcy usługi.
3. Faktura VAT jako całość. Oznaczenie rodzaju faktury. Pozycje dotyczące kwot. Pozostałe pozycje.
4. Faktura VAT wiersze. Zasady podziału faktury na pozycje. Pozostałe zagadnienia.

V. Pytania i odpowiedzi.

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

tel. 89 527 90 50
tel. 89 527 90 60
kom. 517-358-268

biuro@olsztyn.skwp.pl
szkolenia@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902