search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
21 kwietnia 2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
szkolenie
Tryb:
w dni robocze
Opłata:
300,- zł od osoby
270,- zł Cena dla członków SKwP ze składką opłaconą przez co najmniej ostatnie dwa lata

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 05 kwietnia 2023 r. od godz. 09.00 do 14.00
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Lech Janicki - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 14 lat zajmuje się problematyką podatkową i prawną. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich. Autor i współautor publikacji oraz komentarzy z zakresu prawa podatkowego oraz prawa pracy na łamach m.in. Rzeczpospolitej i Gazety Prawnej,  ekspert podatkowy w mediach (m.in. TVN CNBC) oraz licznych portali branżowych, doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu prawa podatkowego.

PROGRAM

 • Rozliczenie PIT za 2022 r. po rewolucyjnych zmianach Polskiego Ładu – na co zwrócić uwagę?
  • PIT i składka zdrowotna w 2022 r. – czyli w istocie 2 podatki
  • Nowa skala podatkowa 12 i 32 % i jej stosowanie do całego 2022 roku
  • Ulga dla klasy średniej i jej wpływ na rozliczenie PIT
  • Skutki mechanizmu „rolowania” zaliczek w rocznym PIT – kto będzie musiał dopłacić podatek za 2022 r?
  • Hipotetyczny podatek należny – w jaki sposób wyliczy go urząd skarbowy?
  • Wsteczna zmiana formy opodatkowania za 2022 – plusy i minusy; kalkulacja na konkretnych przykładach, ryzyka i problemy.
 • Nowe „pity zerowe” w rozliczeniu za 2022 r. (ulga na powrót, rodzina 4+ i ulga dla seniora); jak i gdzie należy je uwzględnić w deklaracjach, sytuacje nietypowe, ryzyka, problemy praktyczne)
  • PIT zerowy dla emerytów w rozliczeniu za 2022 r.
  • PIT zerowy dla rodzin „4+” – wszystkie sytuacje, zarobki dzieci, wspólne rozliczenie itp.
  • PIT zerowy dla wracających do Polski – jak go zastosować?
  • Oświadczenia pracowników, obowiązki dokumentacyjne, podkładki potrzebne dla prawidłowego rozliczenia PIT i składki zdrowotnej w 2022 r.
 • PIT 37, 36 i PIT 36L w praktyce:
  • Rozbieżności w zasadach opodatkowania różnych źródeł.
  • Jakie przychody wykazujemy w tych deklaracjach?
  • Wybór skali zamiast „liniówki” w rocznym rozliczeniu PIT – na co należy uważać.
  • Składka zdrowotna w kosztach podatkowych
  • Wspólne rozliczenie z małżonkiem, z dzieckiem.
  • Załączniki do PIT 37 , PIT 36 i PIT 36L
  • Ulgi i odliczenia za 2022 r. (m.in. termomodernizacja, ulga dla młodych, ulga prorodzinna, ulga na zabytki, ulga na marketing, ulga na sport, ulga na leki i rehabilitację)
 • PIT 28
  • Wybór skali zamiast ryczałtu za 2022 r. – skutki podatkowe i obowiązki do 2 maja.
  • Rozliczenie metodą „pół na pół” i złożenie PIT 28 oraz PIT 36
  • Ulgi i odliczenia u ryczałtowca
 • Najem prywatny w 2022 r. (ryczałt czy zasady ogólna, która deklaracja, finalne rozliczenie kosztów związanych z najmem)
 • Ulgi w PIT za 2022 r.
 • Rozliczanie nierezydentów w PIT – podatek u źródła po zmianach (np. zagraniczni zleceniobiorcy, członkowie zarządów, artyści itp.)
 • Samochód w firmie podatnika PIT w 2022 r. – koniec z wykupem prywatnym i co dalej?

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

300 zł od osoby

270zł - członkowie ze składką członkowską opłaconą przez co najmniej ostatnie dwa lata

Należność  po wcześniejszym potwierdzeniu terminu realizacji szkolenia przez Biuro Oddziału prosimy kierować na nasze konto w PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

kom. 518 694 495
kom. 518 694 427

biuro@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902