search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
27 czerwca 2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
szkolenie
Tryb:
w dni robocze
Opłata:
330,- zł od osoby
300,- zł Cena dla członków SKwP ze składką opłaconą przez co najmniej ostatnie dwa lata

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 27 czerwca 2024 r. od godz. 09.00 do 14.00
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Kacper Sołoniewicz - Adwokat, doradca podatkowy. Właściciel kancelarii prawno-podatkowej w Łodzi. Specjalizuje się w prawie podatkowym, w szczególności podatkach CIT, PIT oraz VAT, prawie handlowym oraz prawie karnym skarbowym. Jest ekspertem w zakresie raportowania schematów podatkowych, aspektów podatkowych restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz odpowiedzialności karnej skarbowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym dla spółek komunalnych, spółdzielni mieszkaniowych oraz przedsiębiorstw przemysłu zbrojeniowego. Z sukcesami reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi przed WSA, NSA oraz TSUE. Autor oraz współautor publikacji i komentarzy z zakresu prawa podatkowego publikowanych przez wydawnictwa Wolters Kluwer i C.H. Beck. Prelegent na szkoleniach z zakresu prawa podatkowego, prawa handlowego oraz prawa karnego skarbowego.

OPIS

Celem szkolenia jest przekrojowe zaprezentowanie możliwości optymalizacji rozliczeń podatkowych biznesu prowadzonego w ramach spółki z o.o. W trakcie szkolenia zostaną szczegółowo omówione tytuły wypłat na rzecz wspólnika z określeniem ich skutków podatkowych oraz składkowych zarówno dla spółki (CIT, VAT), jak również dla wspólnika (PIT, VAT, ZUS).

PROGRAM

 1. Charakterystyka spółki z o.o.
 • Status spółki.
 • Zasady odpowiedzialności wspólników i członków zarządu.
 • Podleganie przez wspólnika ubezpieczeniom ZUS.
 1. Dywidenda
 • Zasady opodatkowania dywidendy na gruncie PIT i CIT.
 • Obowiązki spółki z o.o. jako płatnika przy wypłacie dywidendy.
 • Obowiązki deklaracyjne wspólnika otrzymującego dywidendę.
 1. Wynagrodzenie wspólnika za powtarzające się świadczenia niepieniężne – art. 176 KSH
 • Czym są powtarzające się świadczenia niepieniężne wspólników na rzecz spółki?
 • Jakie przesłanki formalne trzeba spełnić, aby wypłacać wspólnikowi wynagrodzenie za świadczenia powtarzające się?
 • Jak skonstruować postanowienia umowy spółki zobowiązujące wspólnika do spełniania powtarzających się świadczeń niepieniężnych? Przykłady.
 • Jak określić wynagrodzenie wspólnika za świadczenia z art. 176 KSH?
 • Czy ZUS może kwestionować brak oskładkowania w przypadku art. 176 KSH? W jaki sposób zminimalizować ryzyko kontroli ZUS?
 • Rozliczenie wynagrodzenia wspólników na gruncie podatku PIT oraz VAT.
 • Zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów dla wynagrodzenia za świadczenia powtarzające się.
 1. Wynagrodzenie prokurenta
 • W jaki sposób przyznać prokurentowi wynagrodzenie za pełnioną funkcję?
 • ZUS w przypadku wynagrodzenia prokurenta.
 • Rozliczenie PIT od wynagrodzenia prokurenta. Obowiązki spółki jako płatnika.
 1. Wynagrodzenie członka zarządu na podstawie uchwały
 • W jaki sposób przyznać wynagrodzenie członkowi zarządu pełniącemu funkcję na podstawie powołania?
 • ZUS w przypadku wynagrodzenia z powołania.
 • Rozliczenie PIT od wynagrodzenia z powołania. Obowiązki spółki jako płatnika.
 • Wynagrodzenie z powołania a VAT.
 • Czy przychody z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu można rozliczać w ramach działalności gospodarczej?
 1. Kontrakt menedżerski
 • Charakterystyka kontraktu menedżerskiego. Kiedy warto wybrać kontrakt menedżerski?
 • Kwalifikacja przychodów z kontraktu menedżerskiego na gruncie PIT. Obowiązki spółki jako płatnika.
 • Składki ZUS przy kontrakcie menedżerskim?
 • Kontrakt menedżerski a VAT?
 • Czy przychody z tytułu kontraktu menedżerskiego można rozliczać w ramach działalności gospodarczej?
 1. Umowa o pracę ze wspólnikiem
 • Czy Spółka może zawrzeć umowę o pracę ze wspólnikiem?
 • Kiedy ZUS może podważać umowę o pracę jako tytuł do ubezpieczenia wspólnika?
 • „Niemal jedyny wspólnik” – nowa kategoria ubezpieczonego wykreowana przez ZUS.
 • Jak przygotować się na kontrolę ZUS?
 1. Świadczenie usług w ramach JDG wspólnika
 • Czy wspólnik może świadczyć usługi na rzecz spółki w ramach JDG?
 • No co zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy pomiędzy wspólnikiem a spółką?
 • Jak określić wynagrodzenie wspólnika za świadczenie usług w ramach JDG?
 1. Najem prywatny na rzecz spółki
 • Opodatkowanie przychodów z najmu prywatnego od 2023 r.
 • Co może być przedmiotem najmu na rzecz spółki?
 • No co zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy pomiędzy wspólnikiem a spółką?
 1. Pożyczka udzielona przez wspólnika
 • Czy wspólnik może udzielić spółce pożyczki?
 • Czy pożyczka udzielona przez wspólnika powinna być oprocentowana? Jak ustalić wysokość odsetek?
 • Odsetki od pożyczki jako koszty podatkowe spółki z o.o.
 • Zasady rozliczenia przychodu wspólnika z tytułu odsetek od pożyczki – PIT, obowiązki płatnika ciążące na spółce z o.o.
 • Zwolnienie pożyczki od podatku PCC.
 • Konwersja pożyczki na kapitał – skutki podatkowe.
 1. Koszty hipotetycznych odsetek od kapitału własnego
 • Możliwość rozpoznania kosztów podatkowych w wyniku przekazania zysku na kapitał zapasowy lub wniesienia dopłat.
 • Warunki, które musi spełnić spółka z o.o., aby uzyskać możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych hipotetycznych odsetek.
 • Zasady obliczania kosztów podatkowych z tytułu hipotetycznych odsetek.
 • Moment ujęcia hipotetycznych odsetek w kosztach podatkowych.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 300 zł - dla członków SKwP ze składką opłaconą przez co najmniej ostatnie dwa lata
 • 330 zł - dla pozostałych osób

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

Opłatę  za kurs należy uiścić dopiero po mailowym potwierdzeniu realizacji szkolenia przez pracownika biura.

INFORMACJE DODATKOWE

Szczegóły organizacyjne przy szkoleniu on-line:

 •  Zajęcia prowadzone przez Internet, za pomocą platformy  ClickMeeting umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy na czacie.
 • na wskazany adres e-mail uczestnik otrzyma zaproszenie do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting, prosimy o podawanie prywatnego adresu e-mail.
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Należność  po wcześniejszym potwierdzeniu terminu realizacji szkolenia przez Biuro Oddziału prosimy kierować na nasze konto w PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

kom. 518 694 495
kom. 518 694 427

biuro@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902