search Działamy dla księgowych od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
13 lutego 2022
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
szkolenie
Tryb:
w dni robocze
Opłata:
400,- zł od osoby

ORGANIZACJA

godzina: 09.00 do 14.00

W ramach szkolenia zapewniamy:
•materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf) – przesłane przed rozpoczęciem szkolenia,
•zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 3 dni przed jego rozpoczęciem.
  • Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting.
  • Wymagania techniczne: komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.

WYKŁADOWCA

Witold Bojanowski – współautor projektu standardu KSR nr 11, absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, konsultant Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych. Ekspert Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, autor i współautor wielu projektów z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej dla polskich przedsiębiorstw, m.in.: Telewizja Polska S.A., Elektrownia Bełchatów, TP S.A., Polska Agencja Prasowa, Elektrownia Kozienice, Orbis Hotele S.A. (Accor). Współautor książek: „Plan konta a sprawozdawczość finansowa i zarządcza”, „Rachunkowość zarządcza”.

PROGRAM

1) Środek trwały w budowie – definicja
a) Rola wewnętrznych dokumentów zastępczych
b) Ujmowanie rabatów oraz kaucji gwarancyjnych
c) Umowy z odroczonym terminem przeniesienia własności

2) Nietypowe formy pozyskania (wykorzystanie zastępczej podstawy wyceny)
a) Ujawnienia
b) Zwroty po kradzieży

3) Wycena środków trwałych w budowie
a) Definicja kosztu bezpośrednio związanego z budową środka trwałego
b) Koszty wspólne kilku zadań inwestycyjnych
c) Koszty usług podwykonawców zewnętrznych
d) Koszty narzędzi wykorzystywanych do budowy środka trwałego
e) Koszty magazynowania materiałów do budowy oraz koszty utrzymania magazynów inwestycyjnych. Sposób prezentacji w sprawozdaniu finansowym stanów magazynowych zapasów inwestycyjnych.
f) Koszty i przychody finansowe a koszty finansowania zewnętrznego
i) Odsetki, prowizje
ii) Dodatnie i ujemne różnice kursowe
g) Koszty testowania środka trwałego przed przyjęciem do użytkowania
h) Koszty eksploatacji środka trwałego poniesione przed przyjęciem środka trwałego do ewidencji środków trwałych
i) Likwidacji środków trwałych, która wynikają z budowy nowego środka trwałego
j) Straty powstałe podczas budowy środka trwałego
k) Koszty analiz przedinwestycyjnych

4) Szczególne przypadki budowy środka trwałego
a) Ulepszenia środków trwałych, w tym poprzez dołączenie części składowej lub peryferyjnej.
b) Podział środków trwałych
c) Łączenie środków trwałych
d) Remonty środków trwałych spełniające definicję nakładu inwestycyjnego
e) Budowa środka trwałego użytkowanego w leasingu finansowy
f) Budowa środka trwałego użytkowanego w leasingu operacyjnym
g) Ulepszony środek trwały po raz pierwszy przyjmowany do ksiąg rachunkowych
h) Inwestycje w obcym obiekcie / ulepszenia w obcych środkach trwałych
i) Nieruchomości inwestycyjne
j) Wyroby gotowe

5) Proces oceny rentowności projektów inwestycyjnych i późniejsze wykorzystanie uzyskanych w tym procesie informacji w celach ustalenia metody i stawki amortyzacji

6) Termin wprowadzania środka trwałego w budowie do ewidencji środków trwałych

7) Trwała utrata wartości środków trwałych w budowie oraz odpisy amortyzacyjne od środków trwałych w budowie

8) Zaniechanie inwestycji

9) Likwidacja środka trwałego w budowie, trwałe odłączenie części składowej lub peryferyjnej

10) Sprzedaż środka trwałego w budowie

11) Wartości niematerialne i prawne w budowie – ustalenie kosztu wytworzenia lub ceny nabycia

 

Ważne

Należność  po wcześniejszym potwierdzeniu terminu realizacji szkolenia przez Biuro Oddziału prosimy kierować na nasze konto w PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

kom. 518 694 495
kom. 518 694 427

biuro@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902