Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
26.06.2020
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
szkolenie online
Tryb:
szkolenie online
Opłata:
240,- zł od osoby

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu LiveWebinar

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym, z dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome).

Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, zapewniającej kontakt z wykładowcą (za
pośrednictwem kamery) poprzez platformą internetową, z możliwością wykorzystania flipchartu.

Organizacja

Czas trwania szkolenia:  od godz. 9.00 do 13.00

W ramach szkolenia zapewniamy:

  • autorskie materiały szkoleniowe,
  • zaświadczenie o ukończeniu.

Należność prosimy kierować na nasze konto w PKO BP S.A. O/Olsztyn nr 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

Prowadzący:

Piotr Kowerdej

Twórca firmy Rewolucja Umysłów. Dyrektor ds. strategii finansowych VIRAKO Sp. z o. o. Posiada wieloletnie doświadczenie w działalności trenerskiej, związanej z prawem podatkowym (przeprowadził ponad 2 000 szkoleń). Specjalizuje się w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów obrotu transgranicznego. Współpracuje z wieloma oddziałami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

 

Cel kursu oraz wymagania wstępne dla słuchaczy:

Szkolenie dotyczy praktycznych zastosowań przepisów oraz sposobów unikania negatywnych konsekwencji przy transakcjach dostawy towarów traktowanych jako WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów) oraz eksport towarów z elementami transakcji seryjnych), po zmianach w 2020 roku.

 

Program szkolenia:

1.Startujemy od schematu myślenia i rozkładamy na czynniki pierwsze WNT - gdy były zaliczki, faktury zaliczkowe, a brakuje dokumentu rozliczeniowego.

2.Przykłady z życia słuchaczy - ważne decyzje. Co to jest: Eksport, Import usług, WDT, czyli veni, vidi, vici.

3.Regulowanie zobowiązań w różnych formach, analiza tematu i orzecznictwa (weksle, komornik, depozyty, biała lista, split payment) bez zbędnych dywagacji.

4.Czy na pewno już wiesz jakie są zagrożenia przy nabyciu od Polaka? - weryfikacja wiedzy i umiejętności. VAT może Cię zaskoczyć!

5.Check lista importu usług - kompendium wiedzy na przykładach.

6.Towary - ich przeznaczenia, utrata, zmiana wykorzystania - konsekwencje podatkowe w tym korekty.

7.Transakcje w walucie obcej, rozliczenia w obrocie krajowym - jak to robić.

8.Elementy obrotu krajowego - bieżąca tematyka na tle orzecznictwa i interpretacji.

9.Dyskusja i odpowiedzi live! - dictum factum.

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

tel. 89 527 90 50
tel. 89 527 90 60
kom. 517-358-268

biuro@olsztyn.skwp.pl
szkolenia@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902