search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
29.03.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
szkolenie
Tryb:
w dni robocze
Opłata:
400,- zł od osoby

Zmiany w p. VAT od 01.04.2023 - Pakiet SLIM VAT III,  Grupa VAT, Krajowy System E-faktur, bieżące problemy z fakturami korygującymi, wybrane zagadnienia z zakresu pakietów SLIM VAT I i II.

29 marca 2023 roku;  godz. 09:00

szkolenie online

Wykładowca: Pani Joanna Podkówka-Sędek specjalista z zakresu podatku VAT, praktyk omawianych zagadnień, wieloletni wykładowca SKwP.

Czas trwania kursu:  8h

Odpłatność:

400 zł. - od osoby

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na nasze konto do dnia 24 marca 2023r.

 

Program szkolenia:

 1. Pakiet SLIM VAT III od 01.04.2023:

- zwiększenie limitu dla Małych Podatników,

- rezygnacja z wymogu posiadania faktury przy odliczaniu podatku naliczonego z tytułu WNT,

- zmiany w zakresie WDT,

- szerszy zakres zwolnień z VAT,

- wprowadzenie do ustawy zasad przeliczania korekt w walutach obcych,

- obniżanie sankcji VAT;

- zmiany w zakresie odliczania podatku vat w ramach proporcji.

 

 1. GRUPA VAT:

- definicja,

- zasady rejestracji,

- jak wystawić fakturę dla GRUPY VAT, ewentualnie jak ująć w ewidencji fakturę przez nią wystawioną,

- konsekwencje w podatku należnym i naliczonym,

- dokumentowanie transakcji wewnątrz grupy i poza nią,

- zasady funkcjonowania rachunków VAT,

- wspólny JPK i dodatkowa ewidencja.

 

 1. Centralny Rejestr Faktur:

- Przesunięcie wejścia w życie ustawy z 1 stycznia 2024 r. na 1 lipca 2024 r.

- Wydłużenie o dodatkowe pół roku terminu na wdrożenie KSeF przez podatników zwolnionych podmiotowo z VAT – KSeF będzie dla nich obowiązkowy od 1 stycznia 2025 r.

- Faktury konsumenckie (B2C) nie będą objęte KSeF.

- Faktury z kas fiskalnych i faktury uproszczone będą mogły być wystawiane w dotychczasowej formie do 31 grudnia 2024 r.

- rodzaje faktur ustrukturyzowanych,

- elementy faktury ustrukturyzowanej,

- zasady wprowadzania do obrotu e-faktury,

- uprawnienia do KSeF,

- plusy i minusy monitorowania faktur,

- zasady funkcjonowania,

- liberalizacja sankcji i ich stosowanie dopiero od 1 stycznia 2025 r.

 

 1. Obowiązujące w 2023r. zasady fakturowania. :

- obowiązkowe elementy faktury i faktury korygującej,

- terminy wystawiania faktur,

- korygowanie błędów.

 

 1. Formularze podatkowe w zakresie p. VAT w 2023r.

 

 1. Faktury korygujące z uwzględnieniem korzystania z KSeF:

- wpływ pakietu SLIM VAT I na ujęcie korekty u sprzedawcy i nabywcy,

- korzystanie z KSeF a rozliczanie korekt,

- ujęcie faktury korygującej IN MINUS i IN PLUS w JPK,

- faktury korygujące WDT – zasady ewidencjonowania w JPK oraz w VAT-UE,

- faktury korygujące WNT – zasady ujmowania w JPK oraz w VAT-UE,

- korekty faktur exportowych.

 

 1. Wybrane zagadnienia wprowadzone pakietem SLIM VAT II:

- zmiany w zakresie importu usług i WNT (zmodyfikowane pakietem Slim VAT III),

- korekta deklaracji przy imporcie rozliczanym metodą uproszczoną,

- odliczenie podatku naliczonego poprzez korektę deklaracji,

- ulga na złe długi.

 

 1. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

 

 

Szczegóły organizacyjne przy szkoleniu online:

 •  Zajęcia prowadzone przez Internet, za pomocą specjalnej platformy  ClickMeeting umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy na czacie.
 • na wskazany adres e-mail uczestnik otrzyma zaproszenie do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting, prosimy o podawanie własnego adresu e-mail.
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Wymagania techniczne:

 • laptop/komputer z głośnikiem i mikrofonem/smartfon,
 • stabilny dostęp do Internetu.
 • przeglądarka internetowa (preferowana Google Chrome),
Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

kom. 518 694 495
kom. 518 694 427

biuro@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902