search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

Rodzaje członkostwa:

  • Członek zwyczajny - obywatel polski, mający nieposzlakowaną opinię i pełną zdolność do czynności prawnych, wykonujący zawód księgowego lub inny pokrewny związany z rachunkowością. Do grona członków zaliczeni mogą być również: studenci, uczniowie kierunków finanse i rachunkowość oraz dziedzin pokrewnych.
  • Członek wspierający - osoba prawna, lub inna jednostka niemająca osobowości prawnej, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje poparcie finansowe dla Stowarzyszenia i zostanie przyjęta do Stowarzyszenia, na podstawie złożonej przez nią pisemnej deklaracji.

Przywileje członków:

  • Możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji w sprawach natury rachunkowej, podatkowej, rozliczeń z budżetem lub kadr.
  • Bezpłatne odczyty w Klubie Księgowego na tematy związane z: rachunkowością, podatkami, rozliczeniami z budżetem lub kadrami.

Jak zostać członkiem Stowarzyszenia Księgowych?

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia należy wypełnić deklarację członkowską, odpowiednią do rodzaju członkostwa. Wypełnioną i podpisaną należy przesłać na adres Stowarzyszenia. Należy również uiścić wpisowe w wysokości 20 zł oraz roczną składkę członkowską, która wynosi odpowiednio - dla członków zwyczajnych - 80 zł; dla członków wspierających - 400 zł.

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

kom. 518 694 495
kom. 518 694 427 do 11.04 wyłącznie kontakt mailowy

biuro@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902