Zapraszamy na kolejne spotkanie w Klubie Księgowego

Termin:

4 marca 2022r., godz. 16.30 

Temat:

Zeznania roczne za 2021 rok - szkolenie online

Wykładowca:

Piotr Juszczyk

Uwaga:

Szkolenie będzie prowadzone w formie wideokonferencji z możliwością zadawania pytań za pośrednictwem czatu.

Ze względów technicznych z wykładu może skorzystać maksymalnie 100 osób, dlatego o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Link do rejestracji: https://skwpolsztyn.clickmeeting.com/klub-ksiegowego-zeznania-roczne-za-2021-rok/register?_ga=2.180943918.865833569.1644569205-909274128.1598364941

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

kom. 518 694 495 urlop do dnia 29.07.2022
kom. 518 694 427

biuro@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902