search Działamy dla księgowych od 1907

Zapraszamy na kolejne spotkanie w Klubie Księgowego

Termin:

13  czerwca 2023r., godz. 16.30 

Temat:

"Informacja o warunkach zatrudnienia"

W dniu 26 kwietnia 2023 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu pracy, która ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dwóch dyrektyw europejskich: tzw. dyrektywy work life balance oraz dyrektywy ws. przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy. Zmiany dotyczą między innymi zakresu informacji o warunkach zatrudnienia, jakie pracodawca zobowiązany jest przekazać zatrudnianym pracownikom. Obowiązek informacyjny został bardzo mocno rozbudowany i obecnie konieczne jest dostosowywanie go w zdecydowanie większym stopniu do warunków pracy poszczególnych pracowników. Realizacja tego obowiązku jest obecnie podstawowym obowiązkiem pracodawcy, a jego naruszenie traktowane jest jako wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

Wykładowca:

Radca prawny - Jakub Bartoszewicz

Uwaga:

Szkolenie będzie prowadzone w formie wideokonferencji z możliwością zadawania pytań za pośrednictwem czatu.

Ze względów technicznych z wykładu może skorzystać maksymalnie 50 osób, dlatego o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Link do rejestracji

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

kom. 518 694 495
kom. 518 694 427

biuro@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902